Skip to main content

Kungsbacka kommun tävlar i digitalisering

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2017 15:46 CEST

Besök av SKL, Sveriges Kommuner och Landstings, jury den 17 augusti 2017 på Vägmästaren i Kungsbacka Kommun. Tredje från höger, Ann-Charlotte Järnström, Kommundirektör.

Kungsbacka är en av fem finalister som har chansen att bli Sveriges Digitaliseringskommun 2017. Falkenberg, Karlskrona, Kungsbacka, Stockholm och Uppsala har gått vidare till ytterligare utvärdering genom platsbesök av juryn, under ledning av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

- Vi arbetar systematiskt med digital utveckling i hela kommunen, och sätter alltid medborgar-, företags- och medarbetarnyttan i första rummet. Det handlar om att möta framtidens utmaningar med det tydliga syftet att göra det enklare, effektivare, öppnare och mer hållbart för Kungsbackas invånare, säger Ann-Charlotte Järnström, Kommundirektör Kungsbacka kommun.

Juryrepresentanter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Kvalitetsmässan har träffat bland annat kommundirektör Ann-Charlotte Järnström för djupintervjuer kring kommunens digitaliseringsarbete.

Den 14 november presenteras den vinnaren på Kvalitetsmässans invigningsgala som hålls på GöteborgsOperan. Bakom nomineringarna står Sveriges Kommuner och Landsting och Kvalitetsmässan samt Finansdepartementet, PwC, VINNOVA och IT & Telekomföretagen.

För mer information, kontakta gärna:
Iwona Carlsson, Enhetschef, Utveckling, Digitalt Center
E-post: iwona.carlsson@kungsbacka.se
Tel: 0300-838122