Skip to main content

Kungsbacka satsar på klimat och miljö

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 09:07 CET

Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S), Hans Forsberg (M) och Ulrika Landergren (L).

Kungsbacka arbetar redan med klimat- och miljöfrågor på många olika sätt. Genom att skriva under borgmästaravtalet, och arbeta med de områden avtalet gäller, tar vi ett samlat grepp kring klimatarbetet.

– Klimatfrågan är viktig och Kungsbacka kommun måste dra sitt strå till stacken. Borgmästaravtalet innebär att vi kommer att göra lite mer än vad EU:s beslutade mål kräver för att minska klimatpåverkan. Vi förbinder oss att ta fram en handlingsplan och att sedan genomföra de åtgärder som krävs, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

Fokus på hållbar energi och klimatanpassning

Borgmästaravtalet innebär att Kungsbacka kommun ska:

  • Minska utsläppen av koldioxid (eller andra växthusgaser) i kommunen med minst 40 procent till år 2030, framför allt genom förbättrad energieffektivitet och användning av förnyelsebara energikällor.
  • Öka vår klimattålighet genom att anpassa oss till klimatförändringarnas följder.

Första steget i arbetet blir att göra en utsläppsinventering och en risk- och sårbarhetsanalys med fokus på klimatförändringar. Inom två år från undertecknandet ska vi lämna in en åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat som ska innehålla en klimatanpassningsplan. Åtgärdsplanen ska sedan följas upp vartannat år och rapporteras in.

Avtalet i korthet

Borgmästaravtalet är ett samarbete mellan nästan 7 000 städer, byar och kommuner i hela världen. Det kom till för att sprida kunskap och ge vägledning i arbetet med att möta de klimatutmaningar vi står inför. Avtalet fokuserar på att begränsa klimatförändringarna, anpassa till de klimatförändringar som ändå uppstår och skapa en hållbar energiförsörjning.

Borgmästaravtalet för klimat och energi

Kontakta gärna 
Sven-Erik Bergström, specialist hållbarhet
0300-83 40 58
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se