Skip to main content

Ny överenskommelse om asylplatser för ensamkommande barn

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 16:56 CET

Kungsbacka kommun har tecknat en ny överenskommelse med Migrationsverket om 170 boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn och unga. I överenskommelsen ingår att som tidigare ta emot ensamkommande i åldern 14-16 år. 

Länsstyrelsen i Halland förhandlar om boendeplatser med kommunerna. Migrationsverket tecknar sedan en överenskommelse med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn och unga.
Avtalet för nästa år gäller att tillhandahålla 170 boendeplatser för ensamkommande barn och unga i åldern 14-16 år.
– Hittills i år har kommunen tagit emot cirka 180 asylsökande ensamkommande barn. De räknas in i avtalet för 2016, vi får alltså tillgodoräkna oss dem som redan finns här, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg.

Kommunerna tar ett större ansvar

De ökade antalet platser speglar antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige. Drygt 30 000 ensamkommande barn har sökt asyl i Sverige i år, jämfört med 7000 i fjol.

– Med den nya lagstiftningen har kommunen skyldighet att ta ett större ansvar. Vi har planerat utifrån olika scenarion och har intensifierat arbetet med att hitta lämpliga lokaler, säger Hans Forsberg.

Avtal underlättar planeringen

Enligt lag kan Migrationsverket anvisa ensamkommande barn till kommuner, även om de saknar en sådan överenskommelse.
– Fördelen med att teckna en överenskommelse är att vi kan förbereda vår organisation. Vi får också ersättning för det. När vi vet att barnen är mellan 14 och 16 år är det lättare att planera för våra boenden och deras skolgång, säger Hans Forsberg.

Under hösten har Kungsbacka avlastat Trelleborgs kommun i mottagandet av ensamkommande barn. Det samarbetet har upphört och boendet med 30 platser övergår nu till Kungsbacka kommuns anvisade barn. I höst öppnade Aranäsgymnasiet en utbildning i Språkintroduktion, som förbereder nyanlända elever att gå vidare till andra utbildningar. Språkintroduktion finns sedan tidigare på Elof Lindälvs gymnasium.

Utmaning för Individ & Familjeomsorg

Förslaget om förändrade asylregler kan få inverkan på antalet asylsökande i Sverige under nästa år, men fortfarande söker många ensamkommande barn asyl i Sverige.
Det ställer höga krav på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg som ansvarar för att utreda barnens behov.
Kungsbacka är en av 30-talet kommuner som har rapporterat enligt lex Sarah. I den takt som de ensamkommande nu anvisas till kommunen klarar Individ & Familjeomsorg inte av att utreda barnens behov utifrån kraven enligt Socialtjänstlagen.

– Nämnden har fattat beslut om att rapporten ska anmälas vidare till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, säger Eva Apelvi, förvaltningschef på förvaltningen Individ & Familjeomsorg.