Skip to main content

Ny organisation för Gymnasie & Vuxenutbildning

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 10:18 CET

Från årsskiftet inför förvaltningen för Gymnasie & Vuxenutbildning en ny organisation.

Organiserar oss för kommuninvånarnas bästa

- Vi är en bra verksamhet som levererar goda resultat, men vi ska bli ännu bättre. Vi organiserar oss för kommuninvånarnas och verksamhetens bästa. Vi vill fortsätta med att leverera en god service och verksamhet till dem vi är till för. Därför gör vi denna organisationsförändring, säger förvaltningschef Staffan Hallström.

I korta drag ser den nya organisationen ut så här:

  • Kungsbackas tre kommunala gymnasieskolor, Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium och Beda Hallbergs gymnasium samordnas under en gymnasiechef. Gymnasiechefen är chef för rektorerna och biträdande gymnasiechefen.
  • Stödfunktionerna som elevhälsa, lokaler, administration och bibliotek samlas under en biträdande gymnasiechef. Biträdande gymnasiechef är även gymnasiechefens ersättare vid behov.
  • Grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna kommer organisatoriskt att finnas under Beda Hallbergs gymnasium.
  • Yrkeshögskolan flyttar till Kompetenscentrums organisation.
  • Förvaltningens stab omorganiseras i två enheter, en för stöd och styrning och en för utvecklingsfrågor.

Kontakta gärna

Förvaltningschef Staffan Hallström
0300-83 41 50
staffan.hallstrom@kungsbacka.se