Skip to main content

Ny unik webbplats för unga

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2015 11:23 CEST

Kungsbacka kommun lanserar en helt ny webbplats för unga. Webbplatsen ungikungsbacka.se tar ett brett grepp om frågor som berör unga och är en unik satsning i kommunsverige.

Inspiration för unga

Webbplatsen ska lyfta fram ungas initiativ och projekt i nyheter och reportage. Ungdomar ska bli inspirerade av vad andra unga gjort och se vilka möjligheter som finns. Här finns allt från evenemangstips till hur de hittar en lokal eller söker pengar.

Det ska bli lättare för unga att själva utveckla en idé eller ett intresse. De ska enkelt kunna hitta kontakter, utan att behöva känna till kommunens verksamhet sedan tidigare.

Dessutom fokuserar webbplatsen på alla frågor som rör ungas rätt till inflytande och möjligheter att påverka i kommunen.

Jämlik kommunikation

Ordval och bildkompositioner ska bidra till en jämlik kommunikation där alla kan känna sig inkluderade. Bildval och design är valda för att tilltala en ung målgrupp, samtidigt som besökaren ska känna igen en viss struktur och utseende från kommunens övriga webbplatser.

Ung kommun = ung webbplats

Kungsbacka är en kommun där den unga befolkningen växer. Webbplatsen ska spegla Kungsbacka som en ung kommun och visa på de möjligheter och resurser som finns för unga. Här finns allt från evenemangstips till hur du hittar en lokal eller söker pengar.

98 % i åldrarna 13-20 år anser att det är bra att kommunen satsar på en webbplats för unga. Det framkom i vårens webbenkät med 184 ungdomar som genomfördes av förvaltningen för Fritid & Folkhälsa.

-Det här ger en lite skönare och busigare bild av Kungsbacka på samma gång som den ger rätt information och ingångar till kommunen, säger Linus Kron, förvaltningschef för Kultur & Turism och Fritid & Folkhälsa.

Anpassad till mobil och surfplatta

En majoritet av ungdomarna använder mobilen för sina aktiviteter på nätet. Ungikungsbacka.se är anpassad för både mobil, surfplatta och dator. Det går även att spara ner en genväg till sidan i form av en ikon på telefonen eller surfplattan.

Fakta

Adress: ungikungsbacka.se
Lansering: 19 oktober
Målgrupp: 13-25 år
Ansvariga: Förvaltningarna för Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism
Övrigt: ungikungsbacka.se ersätter bloggen med samma adress

Mer information lämnas av:

Linus Kron, förvaltningschef för Kultur & Turism och fritid & Folkhälsa, Kungsbacka kommun
Telefon: 0300-83 46 55
E-post: linus.kron@kungsbacka.se

Kristina Axelsson, kommunikatör Fritid & Folkhälsa
Telefon: 0300-83 50 18
E-post: kristina.axelsson@kungsbacka.se

Heidi Fondell, kommunikatör Kultur & Turism
Telefon: 0300-83 47 32
E-post: heidi.fondell@kungsbacka.se