Skip to main content

Nya förstelärare bidrar till skolutveckling i Kungsbacka

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 11:59 CEST

Lagom till höstterminens start anställer Förskola & Grundskola 19 nya förstelärare i kommunens grundskolor.

- Det är den andra omgången förstelärare som tillsätts och vi har nu totalt 26, säger Jens Alderblad, utvecklingsledare i förvaltningen för Förskola & Grundskola. 

Alla förstelärare har som huvuduppgift att undervisa på den egna skolan men hen har även ett tydligt uppdrag när det gäller skolutvecklingen på den egna skolan och i kommunen som helhet.

Tjänsterna som förstelärare har varit tillgängliga att söka för alla lärare inom Förskola & Grundskola. Tillsättning har skett efter intervjuer, lektionsbesök samt ett webbtest.

Gott stöd till Hålabäcksskolans rektor

En av de skolor som i denna ansökningsomgång valt att anställa förstelärare är Hålabäcksskolan i centrala Kungsbacka.  Skolan har nu fyra förstelärare, samtliga arbetade redan tidigare på skolan.

- Förstelärarna blir ett stöd för mig i det systematiska kvalitetsarbetet och de kommer att ge skolan bättre förutsättningar när det gäller att öka måluppfyllelsen bland eleverna, säger skolans rektor Jerry Spekal.

- Det finns många riktigt yrkesskickliga lärare på vår skola. De som nu är förstelärare får ett tydligt mandat när det gäller att utöva ett aktivt ledarskap i mötet med elever och personal. De får också en lön som i högre grad motsvarar deras prestationer.

Läsåret 2014/2015 har Hålabäcksskolan två huvudspår för utvecklingsarbetet och det är inom dessa områden som förstelärarna kommer ha en ledande roll.

De två spåren är

  • Språkutvecklande arbetssätt inom alla ämnen
  • Entreprenöriellt lärande

- Språkkompetens är en förutsättning för att uppnå kunskapskraven inom ett ämne, säger Jerry Spekal.

- Genom fokus på det entreprenöriella lärandet vill vi utveckla våra arbetsmetoder så att eleverna får inflytande och utrymme att använda sina kunskaper i praktiken, då ökar motivationen och det gynnar måluppfyllelsen.

Skolor som anställt förstelärare

Bland Kungsbacka kommuns grundskolor finns nu förstelärare på:

Fjordskolan, Fullriggaren Malevik, Gullregnsskolan, Hedeskolan, Hålabäcksskolan, Kapareskolan, Kullaviksskolan, Smedingeskolan, Särö skola, Toråsskolan , Åsa Gårds skola och Älvsåkersskolan.

God undervisning och karriärmöjligheter 

Karriärtjänsterna förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. 

För att få bli förstelärare krävs bland annat att läraren har lärarlegitimation samt att hen har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

Uppdraget är tidsbegränsat till tre år. En förstelärare får ett lönetillägg på 5 000 kronor i månaden.

I uppdraget som förstelärare i grundskolorna i Kungsbacka ingår att:

  • undervisa (huvuduppgift)
  • handleda andra pedagoger inom förvaltningens verksamheter
  • stödja utvecklingen av verksamheten / skolans arbete
  • delta i kommunalt nätverk för förstelärare
  • samarbeta med lärare och rektorer inom och mellan enheter

Kontakta gärna

Jens Alderblad, utvecklingsledare
0300-83 40 19
jens.alderblad@kungsbacka.se