Skip to main content

ÖGÄRDETS förskola stängs temporärt

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2018 19:15 CEST

Efter spormätningar på Ögärdets förskola i Fjärås har man funnit låga halter av en typ av svartmögel i två utrymmen i den gamla delen av förskolan. Mätningar gjordes eftersom medarbetare upplevt besvär med luftvägarna. Kommunen fick svar på tagna prover idag, den 9 april.

Det är inte lämpligt att vistas i lokalen under tiden för sanering, varken för barn eller personal. Därför väljer vi att stänga Ögärdets förskola under saneringsperioden, från och med imorgon den 10 april. Barnen kommer under denna tid att erbjudas placeringar i andra förskolor och skollokaler i Fjäråsområdet.

- Vi utreder nu hela byggnadens status vad gäller mögelsporer. Inom två veckor beräknar vi få svar på utredningen. Därefter kan sanering påbörjas och en tidplan upprättas, säger Mats Söderström, enhetschef Fastighet Service.

Verksamheten i den paviljong som nyligen placerats intill den gamla byggnaden berörs inte.

För frågor om fastigheten, kontakta Mats Söderström, enhetschef Fastighet Service
mats.soderstrom@kungsbacka.se
Tel: 0300- 83 50 14

För frågor om verksamheten i förskolan Udo Weis, verksamhetschef Förskola & Grundskola
udo.weis@kungsbacka.se
Tel: 0300-83 40 34