Skip to main content

Personalbrist i sommar

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 09:00 CEST

Fotograf: Ciprian Gorga, Kungsbacka kommun

I alla Sveriges landsting och regioner är bemanningssituationen inom hela omsorgssektorn ansträngd i sommar, enligt SKL. Nu har personalbristen även drabbat några av kommunens verksamheter. Bemanningssituationen inom personlig assistans och bostäder med särskild service inom individ och familjeomsorgen ansträngd.

- Detta är en utmaning på nationell nivå som vi måste ta oss an. Vi behöver tänka nytt kring hur vi arbetar i framtiden och se över samordningen av våra resurser. De ekonomiska förutsättningarna och personella resurserna för att upprätthålla en välfärd med god kvalitet kommer att förändras i takt med att vi blir fler som behöver stöd och omsorg men färre som kan utföra, säger Eva Apelvi, förvaltningschef på Individ & Familjeomsorg.

Kommunens bemanningscenter som fortfarande arbetar med sommarrekryteringen har sett en större brist på sökande i år jämfört med förra året. Samtidigt har bemanningscenter gjort fler insatser inför årets sommarrekrytering, som inleddes mycket tidigare jämfört med förra året.

Förvaltningsledningens åtgärder

Eva Apelvi berättar att alla i förvaltningsledningen jobbar aktivt med att lösa situationen. Ledningen ser bland annat över samverkan mellan verksamhetsgränserna för att pussla ihop bemanningen. Den tillfälliga förflyttningen sker med utgångspunkt utifrån var behovet av personal är som störst. Förvaltningen är också i kontakt med andra förvaltningar i kommunen för samverkan. All ordinarie personal och de som är föräldralediga kommer att erbjudas ett så kallat sommaravtal. Det innebär att personalen får en extra ersättning om de förlägger sin semester efter perioden 1 juni till 31 augusti 2018.

Utöver dessa åtgärder fortsätter kommunen med olika rekryteringsinsatser. Brukare och anhöriga har informerats om den nuvarande situationen och om de åtgärder som görs.


Kontaktperson:

Eva Apelvi, förvaltningschef
eva.apelvi@kungsbacka.se