Skip to main content

Positiva förändringar inom vuxenutbildningen

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 14:52 CET

Från årsskiftet kommer fler elever ha möjlighet att läsa inom den kommunala vuxenutbildningen. – Vi har tagit beslut om att öppna upp för fler studerande än idag, säger Ulrika Landergren (L), ordförande i nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning.

Sedan april 2015 har färre antalet elever antagits till den gymnasiala vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun. Detta med anledning av en ansträngd ekonomi.

- Nu har vi tagit beslut om att öppna upp för fler studerande inom den kommunala vuxenutbildningen. Vi tycker det är viktigt med det livslånga lärandet och har därför valt att satsa på att göra denna förändring. Vi vill möta framtidens behov och stå för en mer generösare vuxenutbildning än vad vi gjort under 2015, säger Ulrika Landergren (L), ordförande i nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning.

Förändringen gäller från 1 januari 2016

De nya antagningsreglerna gäller för ansökningar som kommit in till vuxenutbildningen från 1 januari 2016.

De personer boendes i Kungsbacka kommun som lämnat in ansökan under 2015 och fått avslag på den kommer bli informerade om de nya reglerna.

- Förändringen kommer inte att innebära att alla blir antagna. Vi kommer tyvärr även fortsättningsvis behöva göra vissa begränsningar, exempelvis kommer vi inte kunna erbjuda studier för personer som har en eftergymnasial utbildning utan dessa personer hänvisas istället till att göra en prövning, säger Frida Svärd, rektor för den upphandlade vuxenutbildningen.

Förlängd handläggningstid

Vi kommer ha en förlängd handläggningstid under början av året för att kunna hantera de ansökningar som kommer in.

Kontakta gärna

Ulrika Landergren (L), ordförande i nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning
0300-83 42 35
ulrika.landergren@kungsbacka.se

Frida Svärd, rektor för den upphandlade vuxenutbildningen
0300-83 86 69
frida.svard@kungsbacka.se