Skip to main content

Positivt ekonomiskt resultat för Kungsbacka 2015

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 14:28 CET

Kungsbacka kommuns resultat för 2015 väntas bli +104 miljoner kronor. Kommunen hade budgeterat för ett överskott på 30 miljoner kronor.

– Ett bra resultat med tanke på att flyktingkrisen 2015 inneburit ett stort åtagande för kommunerna, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

En del av resultatet, 15 miljoner kronor, är en buffert för oförutsedda händelser som kommunen budgeterat för, men inte behövt använda. Försenade investeringar ger ett överskott om 21 miljoner kronor. Och kommunens kärnverksamheter redovisar ett överskott på 28 miljoner kronor.

Till detta kommer även lägre kostnader än beräknat för pensioner.

Stora obudgeterade poster påverkade positivt och negativt
Kommunen fick under året en återbetalning av försäkringspremier från Arbetsmarknadens försäkringsbolag, AFA, på 26 miljoner kronor, och ett överskott från försäljningar av tomter i bostadsområdena Björkris, Kolla och Valand samt i verksamhetsområdet Äskatorp gav 59 miljoner kronor.

Efter en ny bedömning av kostnaderna för täckningen av deponin på Barnamossen har kommunen reserverat 58 miljoner kronor för att möta dessa kostnader.

Kontakta gärna
Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande
0300- 83 47 64
hans.forsberg@kungsbacka.se

Gunilla Josefsson, ekonomichef
0300-83 42 27
gunilla.josefsson@kungsbacka.se