Skip to main content

Relationsbyggande mellan kommun och företag

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 09:15 CEST

Anders Molander var en av de företagare i Kungsbacka kommun som under företagsveckan träffade näringslivsenheten för att prata om företagsklimatet; ett konstant pågående arbete som under företagsveckan fick extra stort fokus.

Anders Molander som i grunden är byggnadsingenjör tog över som VD för Aderbys rör år 2002. Företaget är baserat i Kungsbacka men gör också stora delar av sina jobb i Mölndal och Göteborg. Anders upplever att företaget idag har bra förutsättningar, men att en god relation till kommunen gör att steget till att ta upp kontakten känns kortare, om det skulle behövas kring en specifik fråga.

– Det kan ju dyka upp situationer där vi känner att det är brist på yrkespersoner eller att vi behöver råd kring miljö och hälsa till exempel. Dels så är det då lättare att ringa upp någon man känner och dels så vet också näringslivsenheten ungefär hur jag tänker och resonerar. Det är viktigt, att man bygger upp en kontakt och att den underhålls, säger Anders.

Företaget köpte i början av 2000-talet mark från kommunen och Anders menar att det inte funnits något direkt behov av kommunens tjänster och stöd efter det. Men han säger också att en relation till kommunen är värdefull för företaget även utanför konkreta ärenden.

– För oss är det ett tag sedan vi behövde den typen av stöd från kommunen och just därför tycker jag att företagsbesöket var jättebra. Vi fick möjlighet att sitta ner och prata mer djupgående om våra förutsättningar, säger Anders.

Företagsklimat som skapar arbetsmöjligheter

Ett företagsklimat som främjar ett gott näringsliv är både ett mål för Kungsbacka kommun och en förutsättning för företag. Anders upplever att företagsklimatet idag är bra och påpekar vikten av det fortsätter så.

– Har verksamheter här förutsättningar och resurser att bygga mer betyder det att det finns mer jobb för oss. Det är otroligt viktigt att kommunen är positiv till etablering. Att man underlättar för kreativa verksamheter och skapar känslan av att företag vill vara i Kungsbacka kommun, säger han.

Det finns flera faktorer som gör att Kungsbacka är en attraktiv stad för företagare. Anders tror att närheten till Göteborg har stor påverkan.

– Kungsbacka är en liten stad nära en storstad. Vi som idag är en ganska stor firma skulle inte enbart kunna leva på de jobb som finns i Kungsbacka, men eftersom vi har närheten till både Mölndal och Göteborg så kan vi driva och expandera verksamheten härifrån, avslutar han.

Bifogade filer

PDF-dokument