Skip to main content

Rivning av Kungsbacka simhall och Aranäshallarna

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 08:10 CEST

Byggnationen av nya badhuset har kommit ungefär halvvägs och vi ser fram emot det nya fina badhuset, arenan, nya idrottshallar anpassade efter Kungsbackas behov samt idrottsparken med plats för rekreation och aktiviteter. I området byggs också Engelska skolan, bostäder och parkeringshus.

Vi planerar nu rivningen av Kungsbacka simhall och Aranäshallen A som ligger i samma byggnad som simhallen. Även Aranäshallen B ska rivas för att ge plats åt nya idrottshallar.

Aranäshallen B kommer att rivas så snart detaljplanen för nya byggnationen vunnit laga kraft, troligtvis i oktober 2019.

Kungsbacka simhall med tillhörande mindre idrottslokaler och Aranäshallen A kommer att rivas i maj år 2020. Innan lokalerna rivs ska de tömmas på fasta och lösa inventarier, såsom ventilationsaggregat, läktare, konst, möbler idrottsutrustning och annat material. Sista datum för användning av simhallen blir därför i slutet av mars 2020. B-hallen kommer att tömmas under september och inte användas mer från mitten av september.

Utan simhall ett par månader

Vi kommer alltså vara utan simhall på Kungsbacka sportcenter från slutet av mars 2020 och ett par månader framåt, beroende på exakt när verksamheten kan börja i nya badhuset.

Detta påverkar Kungsbackas invånare som inte kan besöka simhallen i Kungsbacka under denna period men också simklubben KBSS som bedriver mycket verksamhet i simhallen. Vi för en dialog med KBSS om att lösa situationen så gott det går.

Kungsbacka kommun kommer inte kunna erbjuda fullt så många simskoleplatser under den aktuella perioden och vi ser också över hur vi ska lösa skolsimskolan för årskurs 2 och äldre elever. Detaljplaneringen för detta är inte helt klar ännu.

Utan idrottshallar på sportcentret en längre period

Ytterligare en lite längre period kommer vi bli utan idrottshallar och mindre idrottslokaler i området då de nya hallarna inte kommer stå färdiga när vi river nuvarande idrottshallar.

Detta kommer att påverka eleverna på gymnasieskolan som idag har idrottsundervisning där och även grundskolans handbollsprofil samt föreningslivet som också använder hallarna flitigt.

Gymnasieskolan kommer att erbjuda en annorlunda idrottsundervisning under den aktuella perioden med större delen av idrottsundervisningen utomhus.

För föreningslivets del är det viktigt att påpeka att alla inomhusföreningar i Kungsbacka kommun kommer att påverkas av detta eftersom det totala antalet idrottshallar minskar under en period. Föreningar som vanligtvis har sin verksamhet i Aranäshallarna kommer att erbjudas plats i andra hallar i kommunen.

Vid frågor kontakta gärna:
Sven Erik Bergström
Kommunledningskontoret
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se
0300-83 40 58

Kommunikatör:
Camilla Sjögren
camilla.sjogren@kungsbacka.se
0300-83 42 15

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har 80 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit.