Skip to main content

Så svarar unga i Kungsbacka – resultat från Lupp 2017

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 15:40 CEST

Nu finns resultatet av undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp. Högstadieelever i årskurs 8 och gymnasieelever i årskurs 2 har fått besvara frågor kring bland annat skola, fritid, arbete, trygghet, hälsa och inflytande.

Enkätsvaren ger en bred bild av hur kommunens unga invånare ser på sin tillvaro och vad de tänker om sin framtid. Undersökningen genomfördes under hösten 2017 i Kungsbacka kommun och samtidigt i nio kommuner i Göteborgsregionen.

Läs rapporten

Rapporten i sin helhet finns att hämta på kommunens hemsida. Rapporten är framtagen av analytiker på Göteborgsregionens kommunalförbund / FoU i Väst.

Lupp-rapport på kungsbacka.se

Så använder vi svaren

Just nu sprider vi resultatet av undersökningen bland tjänstemän i kommunen och ser över hur vi kan använda oss av ungdomarnas svar som underlag för beslut i frågor som rör unga. Vi kommer också att använda resultatet som ett verktyg för dialog med unga på olika sätt.

Demokratidag

Den 15 maj träffas ungdomar och politiker på Kungsbacka Teater för en demokratidag där de kommer att prata om resultatet av Lupp-undersökningen.

Fakta om Luppen

  • Luppen – lokal uppföljning av ungdomspolitiken – är ett nationellt enkätverktyg som Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder landets kommuner, regioner och stadsdelar.
  • Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
  • FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.
  • I Kungsbacka har vi genomfört Lupp-enkäten var tredje år sedan 2007.

För frågor om Lupp-undersökningen i Kungsbacka kontakta gärna

Jacob Leuchovius
Utvecklare Kultur & Fritid
Kungsbacka kommun
0300-83 45 94

Åsa Nilsson
Analytiker Göteborgsregionens kommunalförbund / FoU i Väst
031-335 51 98asa.bf.nilsson@grkom.se