Skip to main content

Välkommen på pressvisning onsdag 25 mars klockan 14 i Kungsbacka konsthall.

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2020 08:00 CET

Utställningen Efterkänning visas i Kungsbacka konsthall 28 mars till 31 maj.

Utställningen Efterkänning visas i Kungsbacka konsthall 28 mars till 31 maj. Utställningen är ett samarbete med Konstnärscentrum väst och visar fyra västsvenska konstnärers verk: Sara Lännerström, Brita Huggert, Carolina Jonsson och Maria Uleander.

Utställningen kretsar kring tiden och det repetitiva som materialitet, tyngd och transparens. Fyra västsvenska konstnärer har valts ut genom ett Open call där drygt 60 ansökningar lämnades in.

Sara Lännerströms ljudinstallation inryms i en skulptur, en tunt gjuten betongkonstruktion vars syfte är att gå sönder, på ett för konstnären, okontrollerbart sätt. Betongen, som vi vanligen uppfattar som något starkt och hårt, blir här transparent och oviss.

Brita Huggert experimenterar med väven och skapar konkreta möten – en kollision mellan det textila rummet och våra egna kroppar.

Carolina Jonssons processer kretsar kring det dolda, nyanser och förnimmelser. I videoverken finns ofta en referens till måleri genom att det man tror är en stillbild, visar sig innehålla en ytterst långsam rörelse.

Maria Uleander arbetar subtilt och metodiskt med bilder som utgår från små grundformer i organza i siden. Till utställningen har Maria arbetat med fragment som tillsammans bildar en större helhet.

Fakta

Utställningen har curerats av Konstnärscentrum västs curatorer Maja Kristin Nylander och Zsuzsanna Larsson Gilice.

Konstnärscentrum väst är en konstnärsdriven förening för yrkesverksamma konstnärer och omfattar region Halland, Västra Götalandsregionen och region Jönköping. KC väst ingår i den rikstäckande organisationen KC riks vars uppdrag är arbetsförmedlande; att lyfta konstnärernas kompetenser och bidra till att konsten ska nå ut till fler.

Pressvisning

På pressvisningen medverkar utställarna och projektledaren Charlotta Hanno, Kungsbacka konsthall.

För mer information kontakta:

Charlotta Hanno, projektledare Kungsbacka konsthall
Telefon: 0300-83 40 99
​E-post: charlotta.hanno@kungsbacka.se

Kungsbacka ligger i Halland utefter Sveriges västkust. Den västra delen av kommunen har en lång kustlinje, och östra delen präglas av ett böljande jordbrukslandskap, men här finns också skogar och flera sjöar. Kungsbacka är en expansiv kommun. Vi har över 84 000 invånare och de flesta invånare kan rekommendera sina vänner att flytta hit. Helgonet Sankta Gertrud pryder Kungsbackas vapen. Hon var skyddshelgon för väg- och sjöfarare och fanns på Kungsbackas sigill redan 1584.