Skip to main content

Fortsatt stark försäljning av värmepumpar

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2017 10:47 CEST

Försäljningen av värmepumpar fortsatte att stiga även under andra kvartalet med totalt 7 procent jämfört med föregående år.

Försäljningen av värmepumpar fortsatte att stiga även under andra kvartalet med totalt 7 procent jämfört med föregående år. Den positiva trenden för frånluftsvärmepumpar kvarstår och kompletteras nu även med luft-vattenvärmepumpar.

Under årets andra kvartal såldes värmepumpar för totalt 1,5 miljarder kronor i Sverige, vilket är 6 procent mer än samma period förra året. Totalt under året har värmepumpar till ett värde av 2,9 miljarder sålts. Försäljningen av frånluftsvärmepumpar ökar stadigt men får nu även sällskap av luft-vattenvärmepumpar som gör ett kraftigt ryck under kvartalet. Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) ligger på samma nivå som 2016.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

Q2 Ackumulerat (Q1+Q2)
Totalt 7 % 8 %
Luft-vattenvärmepumpar 26 % 15 %
Frånluftsvärmepumpar 11 % 17 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -2 % 0 %

- Branschen går mycket bra och de marknadssignaler vi sett under en tid håller fortsatt i sig. Den höga nybyggnadstakten av småhus samt intresset från fastighetsbranschen att konvertera från fjärrvärme till värmepumpsteknik gör att vi förväntar oss ett fortsatt bra 2017, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen uppdelad på villa och fastighet, Q2/ackumulerat:

Villa Fastighet
Totalt 7 %/9 % 2 %/7 %
Luft-vattenvärmepumpar 31 %/21 %
Frånluftsvärmepumpar 11 %/17 %
Vätska-vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar) -3 %/-1 %

- Värmepumpens både miljömässiga och ekonomiska fördelar är sedan många år kända för de flesta villaägare. Samma insikt sprids nu allt mer även bland fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Något som kommer gynna både miljön, kunden och vår bransch, avslutar Per Jonasson.

För ytterligare information: Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen,
tel: 08-512 549 55, e-post: per.jonasson@skvp.se


Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera