Skip to main content

Barn på flykt: Läkare i Världens tal i riksdagen

Blogginlägg   •   Okt 20, 2016 14:30 CEST

Eliot Wieslander talar i riksdagen om barn på flykt på det årliga Anita D'Orazio seminariet.

Den 19 oktober deltog Läkare i Världen i seminariet Barn på flykt. Seminariet är ett årligt återkommande projekt dedikerat till Anita D’Orazio och hennes livsgärning. Anita själv både presenterade föreläsarna och deltog i en avslutande paneldebatt. Seminariets röda tråd var hur asylsökande barns och vuxnas hälsa är starkt sammankopplad med deras sociala situation och samhällets juridiska och politiska ståndpunkter.

Med avstamp i nuläget så talade flera insatta experter om ämnet, både läkare, jurister, politiker, forskare och folkhälsovetare. Även Läkare i Världens Generalsekreterare, Eliot Wieslander, pratade om barns rätt till levnadsvillkor som främjar deras hälsa. De punkterna måste vara det som är syftet med samhällets processer och tillvägagångssätt. Men idag ser vi mer och mer hur fokuset skiftar. Flera exempel på hur snävare och snävare lagar och rutiner sätts i verket där retoriken handlar om att avslöja fuskare och minska belastningen på statsapparaten (trots senaste kvartalets budgetuppskrivningar).

Karin Gyllenring, advokat och grundare av Stockholms asylbyrå, visade de stora problemen som den nuvarande lagstiftningen skapar inte bara för asylsökande utan även för hela rättsväsendet, då det råder stor osäkerhet om hur lagarna faktiskt ska tolkas. Hennes föredrag avslutades med att rikta stark kritik mot rättsäkerheten i de nuvarande lagarna. Efter att ha hört hennes genomgång så är det också som åskådare mycket svårt att se någon rimlighet i lagstiftarnas agerande.

Andra områden som avhandlades var situationen kring apatiska barn i sverige där Lars Browaldh, barnläkare på Södersjukhuset, redogjorde för hur sjukdomsbilden ser ut samt hur deras team försöker hjälpa de apatiska barnen. Det blev väldigt tydligt hur allvarliga konsekvenserna blev när barn som fruktar för sina liv inser att de kommer att deporteras. Lars pekade också på att den starkaste faktorn för tillfrisknande var att eliminera hotet om deportering med uppehållstillstånd. Trots detta så är vägen tillbaka till en fungerande vardag lång och ofta dröjer det flera månader innan barnet kan börja äta, prata och agera självständigt.

Dagen avslutades mer positivt med en paneldebatt om framtiden och vad som går att förändra. Den stundande revideringen av bland annat Dublinförordningen lyftes fram som ett tillfälle till påverkan. Det finns möjligheter att göra om och göra rätt. 

Erik Åhlin,
Läkare i Världen 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy