Skip to main content

Gretjärnsdammen i Naturreservatet Öjenäsbäcken ska rivas

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2019 07:00 CEST

Gretjärnsdammen i norra delen av Naturreservatet Öjenäsbäcken ska rivas. Den rivs för att bäcken ska få ett mer naturligt tillstånd och gynna de höga naturvärden som finns i reservatet idag.

Dammanläggningen är ett vandringshinder för fisk och den kräver både tillsyn och underhåll. Den ska därför ersättas med en förlängning av bäckfåran och en vattenhushållande, mer naturlig sjötröskel.

Själva utrivningen planeras ske måndag 1 juli. Det krävs dock ytterligare ett par veckors arbete för att gräva ut och fylla på med grus och sten vid tjärnens utlopp. Vägen fram till parkeringen är därför avstängd så länge arbetet pågår. Avstängd väg är skyltad. Alternativ parkering finns i södra delen av reservatet, nära riksväg 61, cirka 2,5 km promenad från dammen. 

En del efterjusteringar kan behöva göras, i mitten av september ska arbetet vara helt klart.

För mer information om utrivningen eller om önskan av platsbesök kontakta:

Jenny Olsson
Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Värmland
E-post: Jenny.s.olsson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-224 74 74

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.