Skip to main content

Lättare för klimatsmarta fordon

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 11:07 CET

Nu ska det bli lättare att köra bilar som går på el eller gas i Värmland. En tankstation för fordonsgas och en snabbladdningsstation för elfordon har fått stöd från det statliga stödet Klimatklivet.

I Välsviken öster om Karlstad ska en ny tankstation för fordonsgas sättas upp. Fordonsgas Sverige har fått sju miljoner kronor för investeringen. På tankstationen kommer det både att finns komprimerad och flytande fordonsgas. Komprimerad gas användas i personbilar, lätta lastbilar och bussar, medan flytande gas används i tunga fordon för långa transporter.

– Det är extra roligt att vi får en tankstation för flytande fordonsgas i Värmland. Det finns bara några få sådana i landet, närmast i Örebro. Det gör det lättare för lastbilstrafiken att minska sin klimatpåverkan, säger Jörgen Persson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Värmland.

I Filipstad har OK Värmland fått stöd till en snabbladdningsstation för elfordon. I en snabbladdare kan en elbil laddas på 20 minuter, istället för upp till åtta timmar som det annars tar. I dag finns det åtta snabbladdningsstationer i Värmland, främst i de västra och centrala delarna av länet. I östra och norra Värmland har det hittills saknats möjligheter att snabbt ladda elbilen.

– Snabbladdare är ett bra sätt att öka elbilars räckvidd under långresor. Det bidrar till att minska tröskeln att skaffa sig en elbil. Det är glädjande att vi nu får en snabbladdare med en så strategisk placering, som i korsningen mellan väg 63 och väg 26. Det behövs fortfarande fler snabbladdare. Särskilt i norra Värmland för att binda ihop stråken mot Dalarna och Norge, säger Jörgen Persson.

Nästa möjlighet att söka pengar från Klimatklivet är mellan 10 mars och 3 april. 700 miljoner kronor per år ska delas ut till åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan. Laddstationer för elfordon, konvertering av fossila bränslen, återvinning av energi inom industrin och produktion av biogas är några exempel på åtgärder som kan få finansiering. Alla utom privatpersoner kan söka. Den aktuella ansökningsperioden stänger tisdag 31 januari.

Klimatklivet är ett statligt stöd till investeringar som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. De åtgärder som har störst klimatnytta får stöd. Klimatnyttan bedöms i förhållande till storleken på investeringen, så både små och stora åtgärder kan få stöd. För hela Sverige är totalt 3,5 miljarder kronor avsatta under åren 2015 till 2020. Hittills har 620 åtgärder blivit beviljade 1,1 miljarder kronor i stöd. I Värmland har 15 åtgärder blivit beviljade sammanlagt 15 miljoner kronor. Ansökan handläggs av Länsstyrelsen, men beslut om stöd fattas av Naturvårdsverket.


Kontaktperson

Jörgen Persson
Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Värmland
Tfn: 010-224 74 61
e-post: jorgen.s.persson@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.