Skip to main content

Pressinbjudan: LOVA-bidraget fyller 10 år

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2020 07:00 CET

Våtmark

LOVA (lokala vattenvårdsåtgärder) är ett statligt bidrag som Havs- och vattenmyndigheterna har i uppgift att dela ut till alla Länsstyrelserna. Länsstyrelserna i sin tur delar ut pengar till olika lokala projekt i vatten. Länsstyrelsen Värmland har fram till i dag beviljat bidrag till hundra projekt.

Syftet med bidragen är att förbättra havs- och vattenmiljöer, bidrag kan ges till projekt som syftar till att minska övergödningen, minska miljögifter kopplade till fritidsbåtar eller olika restaureringsåtgärder i vatten.

Bidraget har funnits i 10 år och Länsstyrelsen Värmland har beviljat bidrag till över 100 projekt i Värmland.

Det vill vi fira och kommer att anordna en LOVA-dag den 5 mars, där projektledare för några utvalda projekt i Värmland kommer och berättar om sina projekt. Landshövding Georg Andrén kommer att dela ut ett pris till det 100:e projektet.

När: torsdag 5 mars
Tid: 10:00-15:00, Landshövdingen delar ut priset klockan 13:00.
​​Var: Skogsstjärnan, Länsstyrelsen Värmland

Media är välkommen hela dagen.

Mer information:
Sandra Tjärning, handläggare Miljöanalys 
​Telefon: 010-224 72 55
​E-post: sandra.tjarning@lansstyrelsen.se

Henrik Wapen, handläggare Miljöanalys
​Telefon: 010-224 74 53
​E-post: Henrik.Wapen@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.