Skip to main content

Registrering av hobbyfjäderfäbesättning

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 12:06 CET

För att möjliggöra ett effektivt smittskyddsarbete bland fjäderfä i samband med aggressiv fågelinfluensa, finns det nu formulär för registrering av så kallade hobbyfjäderfäbesättningar.

Uppgifterna kommer att läggas in i Jordbruksverkets centrala, ej tidsbegränsade, databas STUDS-DBS (Större utbrott av smittsamma djursjukdomar, datorstött beslutstödsystem) och kan komma att användas vid eventuella andra utbrott. Uppgifterna kommer även att finnas hos Länsstyrelsen i Värmlands län.

Registeringen av hobbyfjäderfäbesättningar delas in i två grupper:

1. Obligatorisk anmälan av hobbybesättningar med fjäderfä/fåglar.
Alla som har fjäderfä och andra fåglar i fångenskap (utom burfåglar inomhus) som befinner sig i ett skydds- eller övervakningsområde är skyldiga att anmäla sig enligt gällande lagstiftning (SJVFS 2006:8). Anmälan ska göras till Jordbruksverket.

2. Frivillig anmälan av hobbybesättningar med fjäderfä/fåglar i fångenskap.
För alla som har fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap (utom burfåglar inomhus), men som INTE befinner sig i ett skydds- eller övervakningsområde är det frivilligt att anmäla sig.Webbformulär för registrering finns på Jordbruksverkets webbplats, www.sjv.se

eller via Länsstyrelsens webbplats, www.s.lst.seFör ytterligare information kontakta:

Bitr. länsveterinär Susan Edlund, 054-19 72 91, 070-603 42 11 eller

Länsveterinär Anders Sandberg, 054-19 72 56, 070-323 86 82Katarina Blomgren
Informatör
Länsstyrelsen i Värmlands län
651 86 Karlstad
Besöksadress:Våxnäsgatan 5-7
Telefon: 054-19 73 08, växel 054-19 70 00
Mobil: 073-656 67 91
Fax: 054-19 73 00
E-post: katarina.blomgren@s.lst.se
Webbplats: www.s.lst.se