Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 138 träffar

Fördelning av varg i mellersta förvaltningsområdet

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2019 16:10 CET

På fredag lämnar länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdet förslag om länsvis fördelning av varg. Förslaget utgår från regeringens nationella målsättning att garantera en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus och ambitionen att få en spridning av vargstammen över landet. Naturvårdsverket är beslutande i frågan.

67,3 miljoner för utbyggnad av bredband i Värmland

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 09:02 CET

Länsstyrelsen Värmland har den 14 mars 2019 fattat beslut om tilldelning av 67,3 miljoner för utbyggnad av accessnät för bredband i Värmlands län.

Betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Betesförmedling på Länsstyrelsen Värmlands webbplats.

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 15:40 CET

Betesförmedlingen ska förmedla kontakter mellan mark- och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den. Tjänsten ingår i en nationell satsning för att öka skötseln av ängs- och betesmarker.

Licensjakt på lodjur i Värmlands län

Licensjakt på lodjur i Värmlands län

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 12:00 CET

Länsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt efter högst nio lodjur i Värmlands län 2019. Jakten får bedrivas från och med 1 mars 2019 till och med 31 mars 2019 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten. Karta och beslut finns tillagda som bifogade dokument.

Nyheter Visa alla 5 träffar

Var med och inventera rovdjuren i länet

Var med och inventera rovdjuren i länet

Nyheter   •   Okt 13, 2017 16:20 CEST

Under förra vintern körde eller gick Länsstyrelsens medarbetare drygt 2600 mil för att söka efter och följa spår av rovdjur över hela länet. Men med allmänhetens hjälp av färska observationer av rovdjur kan betydligt mer och omfattande information samlas in med kort varsel. Nu i oktober startar inventeringsperioden för varg och lodjur så var med oss att samla färska spår av varg och lodjur.

Hitta rätt fiskeregler via ny karttjänst

Hitta rätt fiskeregler via ny karttjänst

Nyheter   •   Mar 21, 2014 16:29 CET

Via webbplatsen SvenskaFiskeregler.se kan besökaren via karttjänsten Sök fiskeregler zooma sig in och ut på kusterna samt i sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland. Målet är att på ett enkelt sätt förklara vilka fiskeregler som gäller i dessa vattenområden, exempelvis minimimått, fredningstider, vilka redskap som får användas och gränserna för fredningsområden.

Sveriges 4000:e naturreservat finns i Värmland

Sveriges 4000:e naturreservat finns i Värmland

Nyheter   •   Okt 29, 2013 14:27 CET

Det är reservatet Trekanten i Torsby kommun som blev nummer 4000 bland Sveriges alla naturreservat vilket nu uppmärksammas av Naturvårdsverket. Området består av fuktiga skogsområden med främst gran utmed två vattendrag samt blandskog av tall, gran och björk.

Media träffade vår nya rovdjursansvarige

Media träffade vår nya rovdjursansvarige

Nyheter   •   Nov 15, 2012 11:32 CET

Länsstyrelsen i Värmland har fått en ny rovdjursansvarig, Maria Falkevik. Vid en pressträff vid Naturrum i Mariebergsskogen mötte Maria värmländska medier. - Jag hoppas på en god dialog i den regionala rovdjursförvaltningen oavsett om det blir vargjakt eller inte. Det är avgörande för att vi ska kunna förebygga och hantera problem som uppstår så smidigt som möjligt, säger Maria.

Blogginlägg 2 träffar

Rödsysslan fortsätter att försiktigt blomstra i länet

Rödsysslan fortsätter att försiktigt blomstra i länet

Blogginlägg   •   Jul 16, 2015 14:07 CEST

​Sedan restaureringsinsatserna påbörjades våren 2013 har den sällsynta orkidén rödsysslan tagit försiktiga steg till återväxt och blomning. I år slår rödsysslan rekord med fjorton stänglar (blomstjälkar) varav sju har blommat.

Hjälp oss hitta vattenlevande arter med Rappen

Hjälp oss hitta vattenlevande arter med Rappen

Blogginlägg   •   Jul 08, 2015 10:18 CEST

Vi på Länsstyrelsen i Värmland har, tillsammans med HaV och Göteborgs Universitet, tagit fram en webbtjänst (Rappen) för inrapportering av sötvattenlevande och marina arter. Med allmänhetens hjälp hoppas vi få in viktig information om förändringar i vattenmiljön, uppgifter som i dag inte samlas in genom annan miljöövervakning. Rappen testas från 4 juli till 30 oktober 2015.

Evenemang 4 träffar

Dialogmöte inför upphandling av djurhemsplatser och transport av omhändertagna djur

Dialogmöte inför upphandling av djurhemsplatser och transport av omhändertagna djur

Evenemang   •   Apr 12, 2018 13:16 CEST

Den 1 juni 2018 tar länsstyrelserna över vissa av Polisens djuruppgifter. Det innebär bland annat att djurhemsplatser för omhändertagna djur samt transporter av djur ska upphandlas. Om du är intresserad av att lämna anbud på dessa updrag finns det några saker du bör tänk på och redan nu förbereda. Kom gärna på dialogmöte för mer information.Du som är verksam inom uppdragens områden är välkommen...

2018-04-17, 18:00 - 19:30 CEST

Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad

PRESSINBJUDAN FRÅN LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN

Evenemang   •   Aug 17, 2006 12:58 CEST

Naturreservat tillgängligt för fler Under året har Skogstyrelsen och Länsstyrelsen i Värmlands län inlett ett omfattande arbete med att tillgängliggöra naturreservatet Segerstads skärgård. Syftet är att möjliggöra naturupplevelse för personer med olika funktionshinder. Leder håller på att ställas i ordning och ett nytt vindskydd har uppförts. Arbetet kommer att fortsätta de närmaste åren. Mål...

2006-08-18 13:00 CEST

Segerstadreservatets parkering

Pressinbjudan: Slåtter som naturvårdstjänst - en sidoinkomst i företaget

Evenemang   •   Jul 10, 2006 11:30 CEST

Ängsprojektet bjuder in till studiedagar och minimässa Tisdagen och onsdagen den 11-12 juli anordnar Länsstyrelsens Ängsprojekt två studiedagar i Mitandersfors. Trakten är det mest ängstäta området i Värmland. På studiedagen presenteras olika redskap och maskiner för slåtter. Du får lyssna på företagare som i flera år har haft slåtter som en del av sin verksamhet och stor erfarenhet av ...

2006-07-11 - 2006-07-12

Konferensanläggningen Bruket i Mitandersfors, som ligger nära riksgränsen mot Norge i höjd med Torsby.

Nationell miljögiftskonferens i Karlstad

Evenemang   •   Maj 09, 2006 11:00 CEST

Länsstyrelsen i Värmland arrangerar i samarbete med Naturvårdsverket en nationell konferens om övervakning av miljögifter den 10-11 maj på Värmlands museum i Karlstad. Diffus föroreningsspridning, till exempel genom oavsiktligt bildade föroreningar och läckage från gamla förorenade områden, är stora och svårgreppbara miljögiftsfrågor. Detta får stort utrymme under konferensdagarna. Blan...

2006-05-10 - 2006-05-11

Värmlands museum i Karlstad.

Bilder Visa alla 12 träffar

Lojaktkarta, jaktområde 2

Lojaktkarta, jaktområde 2

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

6,14 MB • 2647 x 3740 px

Lojaktkarta, hela länet

Lojaktkarta, hela länet

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

6,49 MB • 2647 x 3740 px

Uttorkad flodpärlmussla

Uttorkad flodpärlmussla

Uttorkad flodpärlmussla, Dalsälven 2018.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Länsstyrelsen Värmland
Ladda ner
Storlek

3,33 MB • 4032 x 3024 px

Uttorkat vattendrag 2

Uttorkat vattendrag 2

Många vattendrag är helt uttorkade.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Länsstyrelsen Värmland
Ladda ner
Storlek

4,47 MB • 2448 x 3264 px

Dokument Visa alla 47 träffar

Förslag till länsvis fördelning av miniminivåer för varg i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet
Karta med stödbara områden

Karta med stödbara områden

Dokument   •   2019-03-18 09:02 CET

Stödbara områden vid utlysning av bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet, 2018-12-10

Beslut licensjakt på lodjur 2019

Beslut licensjakt på lodjur 2019

Dokument   •   2018-12-17 12:00 CET

Pressmeddelande Vänerrådet

Pressmeddelande Vänerrådet

Dokument   •   2018-12-12 07:00 CET

Kontaktpersoner Visa alla 28 träffar

 • Länsråd
 • jojthatxn.mnblfgomak@labanuyssbttyyhrepelsxeendk.sjdeal
 • 010-224 72 02

 • Enhetschef, Lantbruk
 • Roemgepcr.vjBeworgpgqvkiishgt@grlazlnsmsstcgyrztelxpseyfn.eysegu
 • 010-224 72 13

 • Handläggare fiske
 • jorynaovs.xls.buanqldeucrsllsogin@selawxnsegstkfyrtrelbhsempn.ohsemx
 • 010-224 74 32

 • Handläggare fiske
 • jooynanetaoqn.wejotnhanjnskysovwn@svladdnsqostqhyryuelxksezsn.ygsety
 • 010-224 74 51