Skip to main content

Sverige ”stängs” – djurtransporter kontrolleras idag

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 07:35 CEST

I dag genomför länsstyrelserna och Tullverket den största kontrollen någonsin av djurtransporter till och från Sverige. Målet är att ”stänga Sverige” – att under en dag kontrollera alla djurtransporter som passerar Sveriges gränser. Tillsammans med Tullverket kontrollerar länsstyrelserna sedan tidigt i morse djurtransporter vid färjehamnar och större gränsövergångar.

- I Värmland finns två större gränspassager till Norge där Länsstyrelsen kommer att medverka, berättar djurskyddshandläggare Sofi Eklund. Vi har faktiskt ingen aning om hur många djurtransporter som passerar under en dag.

Dagens insats ingår i ett länsövergripande kontrollprojekt av djurtransporter som länsstyrelserna genomför under fyra veckor. Där ligger fokus på lastning och lossning av djur. Ett av målen med projektet är att säkerställa att kontroller och bedömningar bedrivs på samma sätt över hela landet. Arbetet har bedrivits i samarbete med Polisen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

– Erfarenheterna från första veckan har varit mycket positiva, både när det gäller det myndighetsövergripande och det länsövergripande arbetet. För oss handlar det om att skaffa kunskap och erfarenheter, vi har inte gjort något liknande tidigare, säger projektledare Mattias Gårdlund djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen Skåne. ­­

– Vi har blivit väl mottagna av branschen. Djurtransporterna har generellt haft en god nivå.

I Värmland har första veckans kontroller fokuserats på slakttransporter. Kompetensbevis och godkända transporttillstånd har saknats i vissa fall.

För mer information om Värmlands del i projektet, kontakta djurskyddshandläggare Sofi Eklund, sofi.eklund@lansstyrelsen.se, 054-19 73 73.

Gäller det frågor om det länsövergripande projektet, kontakta projektgruppen:
Mattias Gårdlund, Länsstyrelsen Skåne, 040-25 27 10,
Laila Nordlund, Länsstyrelsen i Västerbottens län 090-10 73 26,
Anna Sörlin, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 023-811 08,
Peter Johansson, Länsstyrelsen i Norrbottens län, 0920-963 91.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.