Skip to main content

Värmland värd för årets miljömålsdagar

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 13:29 CEST


Den 23-24 april håller Länsstyrelsen i Värmlands län, Miljömålsrådet och Regionalt uppföljningssystem (RUS) en konferens på Värmlands Museum i Karlstad om de sexton miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen och gäller bland annat klimat, luft och övergödning. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för miljön, natur- och kulturresurserna som är hållbara på lång sikt. Miljömålsrådet svarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen.

Första konferensdagen redovisas klimat- och energifrågorna ur ett EU-, riks- och länsperspektiv. Energiuttaget ur skogen och i vilken omfattning det är biologiskt hållbart är ett annat tema. Andra dagen diskuterar deltagarna regionalt åtgärdsarbete samt den pågående utredningen om miljömålen.

 

Media är välkomna att närvara under båda dagarna.

Vi bjuder in till en presskonferens torsdag den 23 april kl. 14.40 med landshövding Eva Eriksson ordförande för Miljömålsrådet, Tom Hedlund Miljömålsrådets kanslichef, Sten Bergström SMHI, Hans Bergman EU-kommissionens miljödirektorat och Per Angelstam SLU.

Konferensprogrammet bifogas som pdf

För ytterligare information:

Karin Enfjäll, Länsstyrelsen i Värmlands län, 054-19 71 37 karin.enfjall@lansstyrelsen.se

Anna Forsgren, Miljömålsrådets kansli, 08-698 11 18, anna.forsgren@naturvardsverket.se

Tillgänglig från och med torsdag 23 april - Märet Engström, Länsstyrelsen i Värmlands län, 054-19 71 88 maret.engstrom@lansstyrelsen.se

Läs om Miljömålen på:
Miljömålsportalen www.miljomal.se
Regionalt uppföljningssystem (RUS) www.rus.lst.se