Skip to main content

Vi energieffektiviserar tillsammans!

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 07:00 CET

Effektiv energianvändning är en av dagens och framtidens viktigaste frågor. Nu startas regionala nätverk för energieffektivisering för att underlätta för företag att komma vidare i energiarbetet.

Under våren startas regionala företagsnätverk för energieffektivisering med företag som vill stärka sin energikompetens och konkurrenskraft, utbyta erfarenheter med andra och få hjälp med att söka ekonomiska stöd inom energiområdet.

Som ett led i att rekrytera företag till nätverken bjuds företagare inom LEAN-Wermland in till en företagsträff med energieffektivisering som tema. Hans Reich, erfaren företagsutvecklare från Chalmers Professional Education, ger sin bild av varför det är så viktigt med energibesparingar och hur nätverkande kan vara en framgångsfaktor. Under flera år har Hans Reich, genom sitt engagemang i Produktionslyftet, visat företag hur de kan spara både tid och resurser genom att arbeta med Lean. Nu står energibesparingar på tur. Hans Reich kommer att vara ambassadör för de Värmländska energieffektiviseringsnätverken.

– Energieffektivisering pekas ut som en mycket viktig faktor för att vi exempelvis ska kunna nå klimatmålen, både regional och globalt, säger nätverkskoordinator Ida Axelsson Wall på Länsstyrelsen Värmland. Och det fina med dessa klimatåtgärder är att de dessutom är lönsamma för företagen!

Energieffektiviseringsnätverken består av 8-16 företag som träffas hos varandra cirka 3 gånger per år under en 3-4 års period. Till nätverken kopplas även en energiexpert som både ger enskild rådgivning och inspirationsföreläsningar på träffarna. I Värmland administreras nätverken av Länsstyrelsen Värmland samt av Energikontoret vid Region Värmland. Målet är att under början av 2016 starta minst två nätverk i Värmland. Nätverken delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Nationella regionalfondsprogrammet där Tillväxtverket är förvaltande myndighet.

PRESSINBJUDAN

Media är välkomna att delta vid företagarträffen torsdag 14 januari klockan 10:30 med samling i receptionen på företaget RZ ZamPart på Zakrisdalsvägen 46 i Karlstad. Tillfälle för fotografering finns vid rundturen där goda exempel på energieffektiviseringsåtgärder visas.

Kontaktpersoner

Länsstyrelsen Värmland, Ida Axelsson Wall, ida.axelsson.wall@lansstyrelsen.se, 010-224 74 59. Region Värmland, Mikael Laakso, mikael.laakso@regionvarmland.se, 054-701 10 48.

Mer information

Mer information om nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetens webbplats.

Mer information om Hans Reich.

Mer information om LEAN-nätverk Wermland.

Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.