Skip to main content

Pressinbjudan: Ny strategi för hur Dalarna hanterar kriser och höjd beredskap

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 08:29 CEST

Från långvarigt strömavbrott till skogsbränder. Den nya krishanteringsstrategi sätter riktningen för hur Dalarnas aktörer gemensamt hanterar de samhällsstörningar som drabbar länet. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Måndagen den 30 september samlas företrädarna för Dalarnas krishanteringssystem i Falun för att underteckna en ny regional krishanteringsstrategi. Strategin sätter riktning för länets arbete i hela kedjan, från förebyggande insatser till hantering av samhällsstörningar. Media är varmt välkomna att närvara under ceremonin.

– Målet i Dalarna är att vi ska ha en gemensam inriktning för vår hantering av samhällsstörningar och hur vi kommunicerar med allmänheten under en krissituation. Det är många aktörer som har en roll i hanteringen av en händelse, det såg vi inte minst under förra sommarens bränder. Därför är det viktigt att vi jobbar tillsammans så att vi kan använda samhällets resurser på ett effektivt sätt för människors bästa. Med den nya strategin tar vi ett steg i riktningen mot att ytterligare höja vår gemensamma förmåga och skapa ett tryggare Dalarna, säger Kajsa Sjösvärd, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den nya strategin är en revidering av den strategi som Länsstyrelsen tog fram 2015. Den reviderade versionen bygger på de erfarenheter och lärdomar som länets aktörer dragit från de senaste årens händelser, och på den upptrappning som nu sker nationellt in om det civila försvaret.

Strategin undertecknas av representanter för:

 • ABB
 • Civilförsvarsförbundet
 • Clas Ohlson
 • Dalarnas försäkringsbolag
 • Dalarnas kommunförbund (som representant för länets 15 kommuner)
 • Försvarsmakten
 • Gävle-Dala elsamverkan
 • ICA
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Loomis
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Polismyndigheten
 • Region Dalarna
 • Räddningstjänsterna i länet
 • Securitas
 • SOS Alarm
 • SSAB
 • Svenska kyrkan
 • Telia
 • Trafikverket
 • Sveriges Radio, P4 Dalarna


När: måndagen den 30 september, kl. 12.00. 
Var: residenset i Falun, Åsgatan 51.
Anmälan: anmäl ditt deltagande under ceremonin till daniel.falt@lansstyrelsen.se senast kl. 10.00 måndagen den 30 september. 

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.