Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Krisberedskapsveckan – det här händer i Dalarna

Den 6 maj startar årets upplaga av Krisberedskapsveckan. En landsomfattande kampanj som genomförs för att Sverige ska stå bättre rustade inför både kris- och krigssituationer. Här berättar vi om de aktiviteter som nu förbereds av länets kommuner och frivilligorganisationer.

Krisberedskapsveckan är en kampanj som sker i samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), landets länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer. Målet med kampanjen är att höja medborgarnas kunskap om och engagemang för krisberedskap. Tidigare erfarenheter har nämligen visat att välinformerade och engagerade invånare är en av de viktigaste tillgångarna vid en samhällskris. Årets kampanj har fokus på ungdomar och i Dalarna kommer, bland annat, dessa aktiviteter att genomföras under veckan:

Leksand

I Leksand göra man en riktad skolinsats och informera eleverna i 8:e klass om vikten av att öka sin egen hemberedskap. Lördagen den 11 maj kommer kommunen dessutom att vara ute på noret i centrala Leksand för att informera invånarna i ämnet.

Ludvika

I Ludvika kommer frivilligorganisationer att göra flera informationsinsatser under veckan. Dessutom har kommunen tagit fram en kort film som fokuserar på ungdomars syn på krisberedskap. Utöver det så kommer kommunen att sprida information om krisberedskap på webben och i sociala kanaler under hela veckan.

Orsa

Kommunen besöker elever i årskurs 8 för att informera om och diskutera krisberedskap. Man kommer också att ordna en tävling i krisberedskap som riktar sig mot både allmänheten och kommunens högstadieelever. Dessutom kommer man att gå ut med information om krisberedskap på webben och i sociala kanaler.

Smedjebacken

Kommunen kommer att lägga ut information om krisberedskap både på webben och i sociala kanaler. Det kommer även att finnas information på kommunens bibliotek under veckan. Man planerar också att tillsammans med frivilligorganisationer dela ut informationsmaterial utanför flera livsmedelsbutiker under veckan.

Älvdalen

I Älvdalen kommer Frivilliga Resursgruppen (FRG) att delta på företagsmässan 11-12 maj för att informera om krisberedskap, med fokus på hemberedskap. Det blir både tävlingar och utdelning av informationsmaterial. Under veckan kommer det också att finnas utställningar på kommunens olika bibliotek där man bland annat visar upp krislådor, delar ut broschyrer och genomför en kris-quiz.

Säter

I Säter ska kommunen tillsammans med FRG hålla skyddsrumsvisning 12 maj kl. 16-19 på Norra uppfartsvägen 12. Då får allmänheten möjlighet att se hur ett skyddsrum ser ut och fungerar. Det blir demonstration av krislåda, tävlingar för både vuxna och barn och gratis korv! Under tisdagsträffen i Säterdalen den 14 maj kommer FRG också att visa upp de fordon som används vid utryckningar när samhällets resurser behöver stöd. Dessutom kommer kommunen gå ut med information om krisberedskap både på webb och sociala kanaler.

Falu kommun

I Falun finns kommunen på plats, måndag till fredag, utanför de stora mataffärerna i centrala Falun för att prata krisberedskap och hemberedskap.

Rättviks kommun

I Rättvik tjuvstartade man Krisberedskapsveckan redan under vårmarknaden i slutet av april då man informerade om både kris- och hemberedskap. Under själva Krisberedskapsveckan kommer man att ha en monter med temat krisberedskaps utställd i kulturhusets entré. Dessutom kommer räddningstjänsten att hålla gratis utbildning i hjärt- och lungräddning under veckan. Lördag den 11 maj kommer FRG också att hålla ett torgmöte där de berättar om hemberedskap och sin verksamhet.

Mora kommun

I Mora kommer man ha information om krisberedskap på kulturhuset under veckan. Man kommer också att ställa ut information på kommunens gymnasieskolor och i simhallen. Lottakåren kommer att finnas på plats i Mora centrum under veckan för att berätta om krisberedskap och sin verksamhet. Det blir också ett quiz för kommunens högstadieelever med fina priser.

Borlänge kommun

Borlänge har tagit fram broschyren ”Är du beredd?” som kommer att skickas ut till samtliga hushåll i kommunen under Krisberedskapsveckan. Dessutom blir det informationsträffar under rubriken ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?”. Först vid Kupolen, lördagen den 11 maj kl. 10-15, sedan samma dag i Tjärna Ängar på aktivitetstorget kl. 15-19. Kommunen kommer också att ha obemannade informationspunkter på temat krisberedskap vid: kommunens servicecenter i stadshuset, Borlänge bibliotek, Borlänge Energi, Tunabyggens tre områdeskontor och i Maserhallen. På kampanjsidan borlange.se/krisberedskapsveckan samlar kommunen information om alla aktiviteter som genomförs.

Avesta kommun

Här kommer man att genomföra informationsinsatser på kommunens bibliotek, servicepunkter och kommunala anläggningar. FRG kommer då att informera om de förnödenheter som en familj på fyra personer behöver för att klara en vecka utan el. FRG kommer också att genomföra ”hitta-hem-aktiviteter” riktade mot mindre barn, ta fram ett quiz för allmänheten och visa upp några av sina fordon.

Vansbro kommun 

Representanter från kommunens FRG kommer under veckan att finnas på olika platser i kommunen och ge krisinformation och dela ut foldrar. Kommunen kommer också att lägga ut information på hemsidan och eventuellt i sociala medier.

Det här är ett urval av de aktiviteter som kommer att genomföras runt om i Dalarna under Krisberedskapsveckan. För mer information hänvisar vi till respektive kommuns hemsida.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Kontakter

Daniel Fält

Daniel Fält

Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Relaterat innehåll

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige