Konststipendium till Köpinge skola i Kristianstad

Nyheter   •   Dec 14, 2017 15:23 CET

Lärarstiftelsen har glädjen att meddela att ett konststipendium på 50 000 kr har tilldelats Köping skola i Kristianstads kommun. Stipendiet delas ut från  Selma Lagerlöfs, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstams stiftelse vars medel ska användas för ”prydande av folkets skolor med konstverk”. Lärarstiftelsens jury valde bland många sökande men föll för att Köpinge skola ville ha ett konstverk på skolgården som ska stimulera fantasin då fantasin är grunden till mycket, inte minst barns möjlighet att utveckla nya idéer och kunskaper. Det instämmer juryn verkligen i!

Stipendieutdelningen skedde den 12 december på Regionmuseet i Kristianstad där utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år för närvarande visas. Lärarstiftelsens vice ordf Ann-Charlotte Eriksson om bakgrunden till stipendiet: - Dessa tre, Selma Lagerlöf, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstam, vars stiftelse vi förvaltar blev alla tidigt engagerade av Lärarstiftelsens föregångare för att skriva läseböcker för barn. Man ville höja den litterära och konstnärliga kvaliteten i skolan för att värna en likvärdig skola och endast det bästa var gott nog för barnen.

Köpinge skola har fått Lärarstiftelsens konststipendium på 50 000 Kr från Selma Lagerlöfs, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstams stiftelse vars medel ska pryda folkets skolor med konstverk. Konstverket kommer att placeras på skolgården och ska stimulera fantasin då fantasin är grunden till mycket, inte minst barns möjlighet att utveckla nya idéer och kunskaper!

Läs vidare »

EN SAGOLIK SKOLA – FOLKSKOLAN 175 ÅR öppnar på Regionmuseet Kristianstad

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 15:02 CEST

Efter en strålande start på Prins Eugens Waldemarsudde och därefter på Kalmar Läns museum har nu turen kommit till Regionmuseet Kristianstad. Där öppnar utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år 22 oktober, 2017.

Nypremiär på En sagolik skola på Kalmar läns museum!

Nyheter   •   Jun 05, 2017 11:58 CEST

​Lördag den 3 juni var det dags för nästa anhalt på utställningens vandringsturné runt i Sverige för att fira Folkskolan 175 år. Invigningen bjöd på en fantastisk modevisning med lärare från alla tidsåldrar.

Snart är det dags! En sagolik skola - Folkskolan 175 år öppnar i mars!

Nyheter   •   Dec 14, 2016 14:44 CET

Snart öppnar utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år på Prins Eugens Waldemarsudde, en lekfull och fantasirik exposé över den svenska skolans historia. Fokus sätts på pedagogiken, bilden och litteraturen som karaktäriserade folkskolans utveckling i ljuset av den svenska skolan idag. Vi får följa det svenska utbildningsväsendets spännande framväxt i denna vandringsutställning.

Unik utställning om svenska skolans framväxt kommer till Dalarna

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 06:30 CEST

Förra året fyllde folkskolan 175 år. Det firar Lärarstiftelsen med den turnerande utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år. Nu har turen kommit till Dalarnas museum i Falun, där utställningen öppnar den 8 september. En sagolik skola – Folkskolan 175 år är en lekfull exposé över skolans och läraryrkets utveckling och roll i det svenska samhället från 1800-talet till idag.

​Unik utställning om svenska skolans framväxt

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 10:20 CEST

Förra året fyllde folkskolan 175 år. Det firar Lärarstiftelsen med den turnerande utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år. Nu har turen kommit till Västerbottens museum i Umeå där utställningen öppnar 6 maj. En sagolikskola – Folkskolan 175 årär en lekfull exposé över skolans och läraryrkets utveckling och roll i det svenska samhället från 1800-talet till idag.

Stipendiet Innovativt lärande med fokus på hem- och konsumentkunskap

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 09:30 CEST

​Nu har du och dina lärarkollegor möjlighet att söka stöd för utvecklingsprojekt inom innovativt lärande med fokus på hem- och konsumentkunskap! Stipendiet ges till projekt- eller utvecklingsarbete där ni tillsammans jobbar fram nya pedagogiska undervisningsmetoder. Projektet ska vara knutet till hem- och konsumentkunskap och de tidigare hushållsämnena.

Lärarstiftelsen utlyser stipendiet INNOVATIVT LÄRANDE

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 08:46 CEST

​Nu har du och dina lärarkollegor möjlighet att söka stöd för utvecklingsprojekt inom innovativt lärande! Stipendiet ges till projekt- eller utvecklingsarbete där ni tillsammans jobbar fram nya pedagogiska undervisningsmetoder. Arbetet ska syfta till att utveckla lärandet hos barn, ungdomar eller vuxna och delas ut med upp till 100 000 kr.

En sagolik öppning på Malmö Museer

Blogginlägg   •   Feb 10, 2018 00:13 CET

Nytt i Malmö

Varje gång utställningen En sagolik skola ska slå upp portarna på en ny ort funderar vi lite extra. Vilka nya tillskott vill vi i Lärarstiftelsen lägga till och vad har det nya museet i sina egna samlingar?

På Malmö Museer kompletteras utställningen med en gedigen samling av skolplanscher som visas i ett omfångsrikt och rullande bildspel. Det är en fantastisk bild- och kunskapsskatt som Malmö Museer här delar med sig av till allmänheten.

Lärarstiftelsen vill också göra en lokal, nutida fördjupning och producerar nu för varje ny ort en film med lärar- och elevröster. Hur ser man på dagens skola i Malmö? Hur står det till med likvärdigheten? Hur klarar man framtidens utmaningar? Lärarförbundet i Malmö har gjort ett stort arbete och intervjuat lärare, skolledare och elever om deras vardag och syn på framtiden.

När museichefen Katarina Carlsson, Lärarförbundets vice ordförande Maria Rönn och skolkommunalrådet Anders Rubin invigde utställningen den 27 januari talade man också om bilden av skolan. Malmös elevsammansättning bjuder på många tuffa utmaningar men trots att stadens elever presterar över medel och har förbättrat sina resultat flera år i rad behöver den alltför negativa bilden nyanseras

Körsång och flourskölj

Invigningen fyllde Malmö Museers trapphall med musik och kultur från både nutid och historia. Mazetti Chorus bjöd på en fin inledning där sång, musik och körsång om barns rättigheter varvades med högläsning ur centrala stycken i Barnkonventionen. Mycket känsloladdat och stämningsfullt!

”Össjös första skolstyrelse” framfördes av Bygdespelsgruppen Origonalen och bygger på bevarade protokoll från sockenstämmor på 1840-talet. Så kunde det gå till i folkskolans barndom.

Visst serverades det förfriskningar även på denna invigning. Runt i museets stora trapphall vandrade flourtanter i retrostil med sina brickor, fast nu i ny och yngre upplaga!

Det blev en fin final på veckan när En sagolik skola byggdes upp för fjärde gången. Pressvisningar, intervjuer, särskilda visningar och VIP-mingel avlöste varandra under dagarna före premiären. Vi gladde oss åt mycket bra mediaartiklar och stort intresse från våra samarbetspartners för att ge ett riktigt bra startskott för utställningen som visas till den 22 april i Malmö.

Nu fortsätter utställningsperioden med ett stort antal kringarrangemang i Malmö. Lycka till önskar vi i Lärarstiftelsen!

En sagolik skola har invigts på Malmö Museer Utställningen kompletteras där med en samling av skolplanscher och en film med lärar- och elevröster. Hur ser man på dagens skola i Malmö? Hur står det till med likvärdigheten? Hur klarar man framtidens utmaningar? Lärarförbundet i Malmö har gjort ett stort arbete och intervjuat lärare, skolledare och elever om deras vardag och syn på framtiden.

Läs vidare »

Utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år öppnar på Malmö Museer

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 10:59 CET

Den turnerande utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år går nu vidare till Malmö. Där kompletteras utställningen med Malmö museers samling skolplanscher och med en nyproducerad film med röster om skolan idag och framtiden.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Lärarstiftelsen

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärares tillgångar och stödjer projekt och aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling.

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings, SAFs, tillgångar. SAF bildades 1880 och stiftelsen bildades 1967, i samband med att SAF upplöstes.

Lärarstiftelsens uppgift är att förvalta tillgångarna, vårda konst, inventarier, arkiv och bibliotek och genom stipendier, bokprojekt, utställningar mm stödja aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling och lärarnas deltagande i det offentliga samtalet om skolan. Ledstjärnan är att främja lärares deltagande i sin egen yrkesutveckling, vilket är en viktig del i yrkets professionalisering och för makten över yrket. Dessutom ska stiftelsen öka kunskapen om läraryrkets historiska utveckling samt om skolans historia.

Lärarstiftelsen tillgängliggör och gör känt föreningen SAFs mångskiftande arbete för att stärka läraryrket och reformeringen av skolväsendet.

Adress

  • Lärarstiftelsen
  • Box 12098
  • 102 23 Stockholm
  • Sverige