Funm9lptxpjuj1l19mqv

EN SAGOLIK SKOLA – FOLKSKOLAN 175 ÅR öppnar på Regionmuseet Kristianstad

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 15:02 CEST

Efter en strålande start på Prins Eugens Waldemarsudde och därefter på Kalmar Läns museum har nu turen kommit till Regionmuseet Kristianstad. Där öppnar utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år 22 oktober, 2017.

Kft9yjx5pkh8939pwqgw

Nypremiär på En sagolik skola på Kalmar läns museum!

Nyheter   •   Jun 05, 2017 11:58 CEST

​Lördag den 3 juni var det dags för nästa anhalt på utställningens vandringsturné runt i Sverige för att fira Folkskolan 175 år. Invigningen bjöd på en fantastisk modevisning med lärare från alla tidsåldrar.

Kxgwvrhk9ckaudrkosyo

Snart är det dags! En sagolik skola - Folkskolan 175 år öppnar i mars!

Nyheter   •   Dec 14, 2016 14:44 CET

Snart öppnar utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år på Prins Eugens Waldemarsudde, en lekfull och fantasirik exposé över den svenska skolans historia. Fokus sätts på pedagogiken, bilden och litteraturen som karaktäriserade folkskolans utveckling i ljuset av den svenska skolan idag. Vi får följa det svenska utbildningsväsendets spännande framväxt i denna vandringsutställning.

M9btfcvanfmkko0gfpdh

Stipendium INNOVATIVT LÄRANDE - ekonomi och teknik

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 06:45 CET

Lärarstiftelsen utlyser stipendiet INNOVATIVT LÄRANDE inom de tekniska och ekonomiska ämnesområdena.

Cc7rmwz2qeollc2w6b1g

Stipendium - LÄRARE SKRIVER, en skrivarkurs speciellt anpassad för lärare

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 06:30 CET

Nu är det dags att söka Lärarstiftelsens stipendium Lärare skriver, en skrivarkurs speciellt anpassad för lärare. Stipendiet består av fem dagars kurs på Biskops Arnö med fri mat, logi och resa.

Ry1gv89elmcoppoffbi1

En sagolik skola drar söderut

Blogginlägg   •   Nov 07, 2017 11:57 CET

​Nypremiär för En sagolik skola på Regionmuseet i Kristianstad! Utställningen En sagolik skola Folkskolan 175 år ingår i den sk Kulturnyckeln för Kristianstads kommun. Alla barn i årskurs 4 ska genom detta program få en kostnadsfri kulturhistorisk upplevelse och transport till och från museet. I Kulturnyckelprogrammet ingår en särskilt utökad visning och även en lärarfortbildning.

F4ayjoe5yecn2jq9kr18

Nytt nummer av Forskning om undervisning och lärande, 2017: 2, vol. 5

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 14:46 CEST

I detta nummer presenterar ForskUL fem artiklar som ger tankeväckande kunskap för utvecklingen av undervisning i både förskola, grundskola och gymnasium. Forskarnas resultat utmanar invanda föreställningar om växthuseffekten och fiktionsanvändning, samt inspirerar till hur undervisning kan bedrivas inom matematik på yrkesprogram och läs- och skriv för både förskola och skola.

Sqxf5jsrlxff2e29rmjx

Vandringsutställningen ”En sagolik skola – Folkskolan 175 år" går vidare till Kalmar

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 14:19 CEST

Vandringsutställningen "En sagolik skola - Folkskolan 175 år" öppnar den 3 juni på Kalmar Läns Museum. Utställningen är en en lekfull exposé över skolans och läraryrkets utveckling och roll i det svenska samhället från 1800-talet till idag. På Kalmar läns museum lyfter man dessutom fram den kalmarfödda konstnären Jenny Nyström i en egenproducerad del av utställningen.

Media no image

Lärarstiftelsens stipendium Innovationer för lärande utlyses

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 08:45 CET

Nu är det dags att söka stipendium för Innovationer för lärande. Stipendier ges till projekt och utvecklingsarbete där lärare tillsammans utvecklar undervisningsmetoder för att främja barns och ungdomars lärande.

Lärare som är pedagogiska innovatörer inom skolan behöver uppmärksammas! Många lärare prövar idag olika alternativa arbetssätt för att finna nya sätt att främja barns och ungdomars lärande.

Stipendiet ges till lärare som har påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med kollegor och som behöver ekonomiskt stöd för att kunna genomföra utvecklingsarbetet med hög kvalitet. 

Ett syfte med stipendiet är att stärka lärarprofessionen och att verksamheten utvecklas till att bli kollektiv. Resultatet av arbetet ska komma fler till del varför det ska dokumenteras och en presentation göras som gör det möjligt för andra att dra lärdom av de nya kunskaperna.

Stipendiet kan ge möjlighet till tjänstledighet (enstaka dagar eller nedsättning under längre tid), möjlighet att förlägga arbete på annan ort än hemorten, erfarenhetsutbyte med kollegor, bildande av nätverk osv. Behöriga att söka är yrkesverksamma lärare med lärarexamen.

Stipendium kan utgå med upptill 100 000 kronor och utdelas till två eller flera samsökande kollegor.

Ansökan sker på Lärarstiftelsens hemsida: www.lararstiftelsen.se. Sista ansökningsdag 23 april, 2017. 

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings tillgångar. 

Lärarstiftelsens uppgift är att förvalta tillgångarna, vårda konst, inventarier, arkiv och bibliotek och genom stipendier, bokprojekt, utställningar mm stödja aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling och lärarnas deltagande i det offentliga samtalet om skolan. 

Ledstjärnan är att främja lärares deltagande i sin egen yrkesutveckling, vilket är en viktig del i yrkets professionalisering och för makten över yrket. Dessutom ska stiftelsen öka kunskapen om läraryrkets historiska utveckling samt om skolans historia. 

Nu är det dags att söka stipendium för Innovationer för lärande. Stipendier ges till projekt och utvecklingsarbete där lärare tillsammans utvecklar undervisningsmetoder för att främja barns och ungdomars lärande. Sista ansökningsdag är 23 april, 2017.

Läs vidare »
Tsngmnm8svjwoawtsac5

Nytt nummer av Forskning om undervisning och lärande, 2017: 1, vol. 5

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2017 11:17 CET

Detta nummer av ForskUL innehåller fem artiklar som belyser olika aspekter på undervisning och elevers lärande. Artiklarna behandlar användning av naturvetenskapliga begrepp och förmågan att resonera om naturvetenskapliga fenomen, undervisning med multimodala resurser och vad kunnande är i tillverkning av fysiska föremål samt vad själva begreppet undervisning innebär för personal i förskolan.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Lärarstiftelsen

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärares tillgångar och stödjer projekt och aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling.

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings, SAFs, tillgångar. SAF bildades 1880 och stiftelsen bildades 1967, i samband med att SAF upplöstes.

Lärarstiftelsens uppgift är att förvalta tillgångarna, vårda konst, inventarier, arkiv och bibliotek och genom stipendier, bokprojekt, utställningar mm stödja aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling och lärarnas deltagande i det offentliga samtalet om skolan. Ledstjärnan är att främja lärares deltagande i sin egen yrkesutveckling, vilket är en viktig del i yrkets professionalisering och för makten över yrket. Dessutom ska stiftelsen öka kunskapen om läraryrkets historiska utveckling samt om skolans historia.

Lärarstiftelsen tillgängliggör och gör känt föreningen SAFs mångskiftande arbete för att stärka läraryrket och reformeringen av skolväsendet.

Adress

  • Lärarstiftelsen
  • Box 12098
  • 102 23 Stockholm
  • Sverige