Värmlands Museum visar unik utställning om skolans demokratiska roll och gömda konstskatt

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 10:50 CET

Lärarstiftelsen firar folkskolans 175-årsjubileum med den turnerande utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år. Utställningen är en exposé över skolans och läraryrkets utveckling, dess demokratiska roll i det svenska samhället och kampen för alla barns rätt till skola. Värmlands Museum i Karlstad visar utställningen från den 15 december i år till den 24 mars 2019.

Konststipendium till Köpinge skola i Kristianstad

Nyheter   •   Dec 14, 2017 15:23 CET

Lärarstiftelsen har glädjen att meddela att ett konststipendium på 50 000 kr har tilldelats Köping skola i Kristianstads kommun. Stipendiet delas ut från  Selma Lagerlöfs, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstams stiftelse vars medel ska användas för ”prydande av folkets skolor med konstverk”. Lärarstiftelsens jury valde bland många sökande men föll för att Köpinge skola ville ha ett konstverk på skolgården som ska stimulera fantasin då fantasin är grunden till mycket, inte minst barns möjlighet att utveckla nya idéer och kunskaper. Det instämmer juryn verkligen i!

Stipendieutdelningen skedde den 12 december på Regionmuseet i Kristianstad där utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år för närvarande visas. Lärarstiftelsens vice ordf Ann-Charlotte Eriksson om bakgrunden till stipendiet: - Dessa tre, Selma Lagerlöf, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstam, vars stiftelse vi förvaltar blev alla tidigt engagerade av Lärarstiftelsens föregångare för att skriva läseböcker för barn. Man ville höja den litterära och konstnärliga kvaliteten i skolan för att värna en likvärdig skola och endast det bästa var gott nog för barnen.

Köpinge skola har fått Lärarstiftelsens konststipendium på 50 000 Kr från Selma Lagerlöfs, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstams stiftelse vars medel ska pryda folkets skolor med konstverk. Konstverket kommer att placeras på skolgården och ska stimulera fantasin då fantasin är grunden till mycket, inte minst barns möjlighet att utveckla nya idéer och kunskaper!

Läs vidare »

EN SAGOLIK SKOLA – FOLKSKOLAN 175 ÅR öppnar på Regionmuseet Kristianstad

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 15:02 CEST

Efter en strålande start på Prins Eugens Waldemarsudde och därefter på Kalmar Läns museum har nu turen kommit till Regionmuseet Kristianstad. Där öppnar utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år 22 oktober, 2017.

Nypremiär på En sagolik skola på Kalmar läns museum!

Nyheter   •   Jun 05, 2017 11:58 CEST

​Lördag den 3 juni var det dags för nästa anhalt på utställningens vandringsturné runt i Sverige för att fira Folkskolan 175 år. Invigningen bjöd på en fantastisk modevisning med lärare från alla tidsåldrar.

Snart är det dags! En sagolik skola - Folkskolan 175 år öppnar i mars!

Nyheter   •   Dec 14, 2016 14:44 CET

Snart öppnar utställningen En sagolik skola - Folkskolan 175 år på Prins Eugens Waldemarsudde, en lekfull och fantasirik exposé över den svenska skolans historia. Fokus sätts på pedagogiken, bilden och litteraturen som karaktäriserade folkskolans utveckling i ljuset av den svenska skolan idag. Vi får följa det svenska utbildningsväsendets spännande framväxt i denna vandringsutställning.

Stipendium Innovativt lärande utlyses

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2020 13:29 CET

Nu har du och dina lärarkollegor möjlighet att söka stöd för utvecklingsprojekt inom innovativt lärande! Stipendiet ges till projekt- eller utvecklingsarbete där ni tillsammans jobbar fram nya pedagogiska undervisningsmetoder. Arbetet ska syfta till att utveckla lärandet hos barn, ungdomar eller vuxna och delas ut med upp till 100 000 kr. Välkommen med din ansökan senast 1 mars, 2020!

Stipendium Innovativt lärande utlyses

Nyheter   •   Sep 27, 2019 23:43 CEST

Stipendiet Innovativt lärande med fokus på de tekniska och/eller ekonomiska ämnena utlyses. Stipendiet riktar sig till lärare med lärarexamen och vill främja kollegialt lärande. Upp till 100 000 kr kan delas ut till projekt.

En sagolik skola - Folkskolan 175 år på Jamtli

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2019 14:46 CET

Jamtli visar unik utställning om skolans demokratiska roll och gömda konstskatt, Lärarstiftelsens turnerande utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år. Det är en exposé över skolans och läraryrkets utveckling, dess demokratiska roll i det svenska samhället och kampen för alla barns rätt till skola. Jamtli i Östersund visar utställningen 6 april – 25 augusti 2019.

Nytt nummer av Forskning om undervisning och lärande, volym 6, nr 2 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 10:37 CEST

Detta nummer av ForskUL behandlar olika aspekter av verksamheter i förskola och skola. Om teknikundervisning i grundskolans lågstadium och vad det innebär att kunna sammanfoga materialen. Om hur förskolan kan utveckla arbetet med att ta emot nyanlända familjer. Och om r hur en fråga är formulerad, och hur frågeställningen påverkar hur elever i årskurs nio löser uppgifter i matematik.

Unik utställning om svenska skolans framväxt kommer till Dalarna

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 06:30 CEST

Förra året fyllde folkskolan 175 år. Det firar Lärarstiftelsen med den turnerande utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år. Nu har turen kommit till Dalarnas museum i Falun, där utställningen öppnar den 8 september. En sagolik skola – Folkskolan 175 år är en lekfull exposé över skolans och läraryrkets utveckling och roll i det svenska samhället från 1800-talet till idag.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Lärarstiftelsen

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärares tillgångar och stödjer projekt och aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling.

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings, SAFs, tillgångar. SAF bildades 1880 och stiftelsen bildades 1967, i samband med att SAF upplöstes.

Lärarstiftelsens uppgift är att förvalta tillgångarna, vårda konst, inventarier, arkiv och bibliotek och genom stipendier, bokprojekt, utställningar mm stödja aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling och lärarnas deltagande i det offentliga samtalet om skolan. Ledstjärnan är att främja lärares deltagande i sin egen yrkesutveckling, vilket är en viktig del i yrkets professionalisering och för makten över yrket. Dessutom ska stiftelsen öka kunskapen om läraryrkets historiska utveckling samt om skolans historia.

Lärarstiftelsen tillgängliggör och gör känt föreningen SAFs mångskiftande arbete för att stärka läraryrket och reformeringen av skolväsendet.

Adress

  • Lärarstiftelsen
  • Box 12098
  • 102 23 Stockholm
  • Sverige