Skip to main content

Högre särskilt stipendium till Anna och Per Borghs minne 2016 tilldelas tre svenska professorer

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2016 22:05 CEST

Ulf P Lundgren, Bengt Johansson och Astrid Petterson tilldelas Anna och Per Borghs stipendium

Professorerna Ulf P Lundgren, Bengt Johansson och Astrid Pettersson tilldelas årets högre särskilda stipendium - för sina insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området. Deras mångåriga arbete har på ett framgångsrikt sätt varit till gagn för lärarkåren.

Lärastiftelsen har i år utsett dessa tre stipendiater att tilldelas Anna och Per Borghs stipendium om 20 000 kr. Stipendiet ska utdelas till ”personer inom lärarkåren, som genom forskning eller utredningar på det pedagogiska området eller genom insatser för främjandet av internationellt samarbete i pedagogiska frågor på ett framgångsrikt sätt verkat till fromma för svensk folkuppfostran och folkupplysning eller till gagn för lärarkåren”.

– Det är väldigt roligt för Lärarstiftelsen att få lyfta dessa tre framgångsrika stipendiater och deras stora bidrag till och betydelse för utvecklingen av den svenska skolan och undervisningen, säger Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarstiftelsen.

Årets tre stipendiater är:

Ulf P Lundgren är seniorprofessor emeritus vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Han blev professor vid Lärarhögskolan i Stockholm 1975, var rektor vid Lärarhögskolan i Stockholm1990-1991, generaldirektör på Skolverket1991-1999. 2000 blev han professor vid Uppsala Universitet. Ulf har varit huvudsekreterare för Vetenskapsrådet och ordförande för KK-stiftelsens forskningsprogram om IT i skolan.
Ulf P är allmänt erkänd som den kanske främste nutidsforskaren kring svensk skola på systemnivå. Han är flitigt anlitad som expert i olika utredningar och andra sammanhang.


Ulf P Lundgren får stipendium med motiveringen:

”Ulf P Lundgren har har erhållit stipendium ur Stiftelsen Anna och Per Borghs Testamentsfond för sina insatser inom forskning och utredning på det pedagogiska området som på ett framgångsrikt sätt varit till gagn för lärarkåren.”

Bengt Johansson blev hedersdoktor vidUppsala Universitet 2009och professor vid Göteborgs Universitet 2012. Han varFöreståndare Nationellt Centrum för Matematik 1999-2011.Han var ledamot i Matematikdelegationen som lämnade betänkandet ”Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU 2004:97)”. 2003-2004.
Efter forskarutbildning i pedagogik och medverkan i flera forskningsprojekt vid Göteborgs universitet harBengtsom ingen annan svensk matematikdidaktiker tagit in forskning och utvecklingsarbete från andra länder för spridning och omsättning i svensk matematikkultur – i skrifter, föreläsningar, kursplanearbete och utvärdering.


Bengt Johansson får stipendium med motiveringen:

”Bengt Johansson har erhållit stipendium ur Stiftelsen Anna och Per Borghs Testamentsfond för sina insatser för främjandet av internationellt samarbete i pedagogiska frågor som på ett framgångsrikt sätt varit till gagn för lärarkåren.”

Astrid Pettersson är professor i pedagogik vid Stockholms Universitet (tidigare Lärarhögskolan)sedan2004.Hon är vetenskaplig ledare för didaktik med inriktning mot matematik samt vetenskaplig ledare för forskningsgruppen ”Bedömning av kunskap och kompetens” (PRIM-gruppen). Astrid Pettersson är också samordnare för Nationella forskarskolan i pedagogisk bedömning.Hon var ledamot i Matematikdelegationen som lämnade betänkandet ”Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU 2004:97)”. 2003-2004.Hon ansvarar i Sverige för matematikdelen i PISA, nationella prov och diagnostiska material i matematik, i vilket även ingår ett brett internationellt samarbete.
Astrids forskning har handlat om teori- och metodutveckling inom utvärdering och bedömning,huvudsakligen i matematik, liksom utveckling och konstruktion av olika typer av instrument för bedömning av kunskaper,attityder, självuppfattning med mera.

Astrid Pettersson får stipendium med motiveringen:

”Astrid Pettersson har har erhållit stipendium ur Stiftelsen Anna och Per Borghs Testamentsfond för sina insatser inom forskning och utredning på det pedagogiska området som på ett framgångsrikt sätt varit till gagn för lärarkåren.”

Stipendierna delas ut i samband med högtidshållande av de tre stipendiaterna på Stallmästaregården i Stockholm kl 12.30 den 8/6.

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings tillgångar. 

Lärarstiftelsens uppgift är att förvalta tillgångarna, vårda konst, inventarier, arkiv och bibliotek och genom stipendier, bokprojekt, utställningar mm stödja aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling och lärarnas deltagande i det offentliga samtalet om skolan. 

Ledstjärnan är att främja lärares deltagande i sin egen yrkesutveckling, vilket är en viktig del i yrkets professionalisering och för makten över yrket. Dessutom ska stiftelsen öka kunskapen om läraryrkets historiska utveckling samt om skolans historia. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.