Gå direkt till innehåll
Nätverket Låt parken leva föreslår en trädplanterad begravningsplats på de övergivna åkrarna vid Hästa gård. En busshållplats finns redan. (Textmontage)
Nätverket Låt parken leva föreslår en trädplanterad begravningsplats på de övergivna åkrarna vid Hästa gård. En busshållplats finns redan. (Textmontage)

Pressmeddelande -

Hästa-fält lösning för Järvas konfliktfyllda begravningsplats

Nätverket Låt parken leva kämpar inte mot en begravningsplats på Järva, utan endast mot kyrkogårdsförvaltningens destruktiva placering av den på Järva DiscGolfPark. Nätverket föreslår nu att begravningsplatsen placeras på fälten mellan parken och Hästa gård. Området består idag till största delen av en övergiven åker och ett tillfälligt upplag av jordmassor.

– Tidigare har Hägerstalund varit vårt huvudalternativ, men staden verkar ha övergivit alla planer på begravning där. Då har vi tittat på Hästa istället. Bygget av Förbifarten gör bland annat att bullret minskar här, säger Björn Erdal, talesperson för Låt parken leva.

En begravningsplats söder om Hästa innebär minsta möjliga förflyttning jämfört med kyrkogårdsförvaltningens nuvarande plan, men ger många fördelar enligt Låt parken leva. Nätverket listar de fem främsta

  • Genom att bygga en sammanhållen begravningsplats får 9000 kistgravar plats på mindre än halva ytan jämfört med dagens plan med utspridda begravningsöar.
  • Parkering kan läggas helt nära Akallalänken som snart blir en lugn lokalgata. Inga kilometerlånga bilvägar behöver byggas in i kulturreservatet för att nå gravkvarteren.
  • Läget är betydligt tystare än i dagens plan som är hårt utsatt för buller från E18.
  • Kostnaden sjunker drastiskt när begravningsplatsen byggs på plan mark med ren jord. Pengarna kan användas till höjd kvalitet istället för att hantera de tekniska problem som uppstår när man bygger på en instabil kulle av förorenade tippmassor.
  • Järva får behålla ett attraktivt besöksmål. Den prisbelönta aktivitetsparken Järva DiscGolfPark kan leva vidare istället för att förvandlas till ett utdraget byggkaos.

Dessutom blir det inga konflikter mellan friluftsliv och begravning när de två behoven tillgodoses i separata områden sida vid sida.

– Kyrkogårdsförvaltningen vill experimentera på Järva genom att blanda rekreation och begravning i samma område, och ha lekplatser mellan begravningsöarna. Detta trots att stadsbyggnadsnämnden sagt ifrån i ett särskilt uttalande och kyrkogårdsförvaltningens eget interreligiösa råd har protesterat. Även framträdande muslimska opinionsbildare i området som Årets folkbildare och Årets eldsjäl har vänt sig mot denna grundtanke i planen, säger Björn Erdal.

– Vi kallar vårt förslag Fred eftersom det låter de döda vila i frid och de anhöriga att sörja i fred, utan att utsättas för ständiga störningar av människor som till exempel vill sporta eller grilla, så som det blir med kyrkogårdsförvaltningens förslag Öarna.

Kontaktperson
Björn Erdal, Tensta, 076-796 36 11

Fakta Järva DiscGolfPark
Allmän landskapspark i Tensta som utsågs till Årets Park i Sverige 2017, och Bästa Platsen i Kista-Järva i Stockholms stads enkät 2018. Discgolfbanan rankas som en av de absolut främsta i världen, och av stor betydelse för sporten. Stockholms stad har sagt upp avtalet med parken från och med 1 oktober 2019.

Fakta Järva begravningsplats
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2019 att genomföra etapp 1 av begravningsplatsen ”Öarna” till en kostnad av 330 miljoner kronor, en ökning med 50 procent på bara ett år räknat per gravplats. För den totala kostnaden för alla fyra etapper finns ännu inga beräkningar.

Fakta Granholmstoppen
En tipp av förorenade rivningsmassor och sprängsten som byggdes upp under 1960- och 70-talet. Var avsedd för de kommande järvabornas friluftsliv men planerna på skidlift övergavs när kullen skredade och sjönk ihop 1974 på grund av dåliga grundförhållanden. Sedan 1995 har kullen utvecklats till en aktivitetspark med discgolfbana.

Fakta Hästa gård
Arrendatorn på Stockholms sista jordbruk har haft skötselansvar för stora delar av Järva friområde. Den senaste arrendatorn Naturskog AB sades upp i december 2017 på grund av störningarna från bygget av Förbifart Stockholm och att staden vill planera för hur Hästa gård med omgivande mark skall användas på bästa sätt. Stockholms trafikkontor har fått uppdraget att inventera projekt och ta ett samlat grepp för att utveckla fältet.

Ämnen

Regioner


Nätverk med talespersoner från alla stadsdelar runt Järvafältet som sprider kunskap och samlar opinion mot förslaget till begravningsplats i Järva DiscGolfPark. Målet är att rädda parken genom att få politikerna att flytta begravningsplatsen till någon av de alternativa platserna i närheten. Nätverket bildades inför Järvaveckan 2018 och genomför bland annat en trädadoptionskampanj i parken.

Nätverket arbetar för dialog och för att ansvariga politiker ska komma till Tensta och sätta sig in i planerna de beslutat om.

Presskontakt

Björn Erdal

Björn Erdal

Presskontakt Talesperson 076-796 36 11

Relaterat material

Relaterade nyheter