Gå direkt till innehåll
Idéskissen LIV från arkitekttävlingen 2010 visar hur en begravningsplats kan byggas bredvid den förorenade tippen och prisbelönta parken. Detta förslag skulle kunna varit färdigbyggt senast 2015.
Idéskissen LIV från arkitekttävlingen 2010 visar hur en begravningsplats kan byggas bredvid den förorenade tippen och prisbelönta parken. Detta förslag skulle kunna varit färdigbyggt senast 2015.

Blogginlägg -

Skynda på för en värdig begravningsplats i Järva

Nätverket Låt Parken Leva är en konstruktiv opinionsgrupp som föreslagit flera värdiga placeringar av en begravningsplats i Järva. Inlägget nedan publicerades först som debattartikel i Nyhetsbyrån Järva 29 januari 2021. Avslutningsvis presenteras olika utformningar av alternativet "Fred" mellan Järva DiscGolfPark, Hästa gård och Akallalänken.


Hur kunde Järva begravningsplats hamna i en deponi med sopor, gifter och avfall? Ingenstans i världen har man varit dum nog att prova det. Kyrkogårdsförvaltningens experiment fortsätter att dra ut på tiden och kan bara sluta som fiasko. Men lösningen är nära. Lyssna på järvaborna, välj plan och ren jord så blir begravningsplatsen både färdig och värdig.

För det första vill ju ingen bli begravd i en soptipp, och för det andra medför byggande i gamla deponier stora problem. Stockholms pensionerade tippexpert Frank Lange kallar den planerade begravningsplatsen i Granholmstippen på Järva ”en teknisk och ekonomisk katastrof”.

Redan 2013 sa kyrkogårdsdirektören Mats Larsson till DN ”Det blev mer komplicerat än vi någonsin hade trott”. Då hade den beräknade kostnaden ökat till 200 miljoner. Nu lär hela projektet sluta på över 2 miljarder kronor. Bara den första av 4 etapper ska kosta 413 miljoner – en siffra som aldrig kommer att hålla när spaden sätts i jorden och problemen börjar på allvar.

Pengarna går inte till en fin begravningsplats. Nej, miljonerna kommer att slukas av en gigantisk och miljöskadlig hantering av förorenade jord- och stenmassor. Två rapporter som kyrkogårdsförvaltningen inte har velat lämna ut (Geoteknik 2016 och Markmiljö 2018) pekar på flera stora olösta problem. De dokumenten fick politikerna inte se innan de fattade beslut.

Hur kan detta fiasko få fortsätta trots spräckta tidsramar och kostnadskalkyler? Trots att det finns enklare, snabbare och billigare lösningar bredvid – på ren och plan mark? Till exempel den plats närmare Akallalänken som stadsbyggnadsnämnden pekade ut i start-PM 2008. Om man hållit sig där hade begravningsplatsen varit klar för många år sedan.

Men några tjänstemän fick syn på den läckra kullen med den vackra parken och bestämde att lägga begravningsplatsen där istället. De fintade politikerna med en arkitekttävling 2009, och utan att järvaborna fick en chans att tycka till landade begravningsplatsen i populära Järva DiscGolfPark – på ytan lik Skogskyrkogården men under ytan en smutsig, giftig tipp.

Det handlar om ett prestigeprojekt. Då spelar järvabornas bästa, miljöproblem eller pengar ingen roll. Många är lurade. De som väntar på en värdig begravningsplats är lurade. De som tror att de ska få behålla en underbar park är lurade. Politikerna lurar både oss och sig själva. Och ingen synar kyrkogårdsförvaltningen trots 11 förlorade år.

Deras första upphandling misslyckades och blev ett år försenad när företaget Frijo överklagade att NCC fick kontraktet. Ändå har förvaltningen inte sökt bygglov i tid till byggstart, inte ens för byggbodarna!

Processen har försenats, men inte av protesterna utan av platsens alla problem och kyrkogårdsförvaltningens egen bristande kompetens. Och det kan bara bli värre om NCC får börja gräva. Projektet innebär en utdragen misshandel av järvabornas närmiljö i tiotals år.

Vi har frågat hur gravområdena ska skyddas från olja som läcker ner från tippen, och mot rörelser i marken eftersom tippen har rasat och fortfarande är instabil. Förvaltningen svarar ”Vi får se”. Kanske måste kistgravarna anläggas i jättelika jordfyllda betongbassänger. Värdigt? Nej! Dyrt? Mycket!

Tid och pengar har slösats bort, men mycket mer tid och pengar finns kvar att vinna. Det är dags att stoppa stadens ansvarslösa experiment i Järva! Nu måste Granholmstippen jämföras med en annan placering i närheten innan det är försent.

Passa på medan kyrkogårdsförvaltningen funderar över sina bygglovsansökningar.

Fakta kommer att visa hur mycket snabbare, billigare och bättre en begravningsplats kan byggas bredvid tippen. Låt den ligga vid nya lugna lokalgatan Akallalänken och bli granne med Sveriges mest inspirerande landskaps- och aktivitetspark. Varför vill staden tvinga på oss sitt dåliga förslag som de valt själva i slutna rum, när järvaborna har en lösning som både ger en värdig viloplats för de döda och en värdefull park för de levande?

För Låt Parken Leva:
Tewodros Zakariya Abdi
Sundos Khadim
Björn Erdal

.

FRED - ett flexibelt förslag!


En jämförelse mellan två olika placeringar av en begravningsplats för 9000 kistgravar i Järva.

  • Kyrkogårdsförvaltningens förslag ÖARNA på Järva DiscGolfPark tar stor plats och leder till en invasion av bilvägar och p-platser i kulturreservatet. ÖARNA kommer att ta lång tid och bli rekorddyr att bygga eftersom marken är en instabil förorenad tipp anlagd på träskmark.
  • Låt Parken Levas förslag FRED ligger på plan och ren mark mellan Järva DiscGolfPark, Hästa gård och Akallalänken. Inga nya bilvägar behöver byggas. FRED består av basområdet FRED (gula streck) som kan byggas snabbt för cirka 3000 gravar. Låt Parken Leva föreslår att basområdets gravkvarter (utom ceremonibyggnad och minneslund) reserveras för muslimska gravar som är det största behovet.

    Inom några år kan begravningsplatsen FRED utökas med ytterligare 6000 kistgravplatser för alla trosinriktningar (inklusive muslimer) enligt ett av två alternativ (orange streck).

    Alternativet (1) ligger på andra sidan Akallalänken som kommer att bli en lugn lokalgata när Förbifarten har öppnats. Alternativet (2) har tidigare förts fram av staden som möjlig placering i Start-PM för Järva begravningsplats 2008.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva
Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige