Skip to main content

Åslund (FP): Låt Stockholms äldre jobba till 70!

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 10:17 CEST

Alla anställda i Stockholms stad som så önskar borde få arbeta till 70 års ålder. Det menar Folkpartiet i en motion till kommunfullmäktige.

- Vi måste bekämpa de normer som behandlar äldre medarbetare som mindre värda. Det här handlar om våra mest erfarna anställda, säger motionären Ann-Katrin Åslund (FP), ledamot i kommunfullmäktige.

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus vill dock inte bifalla motionen. De menar att det är viktigare att se till att anställda som går i pension i förtid arbetar kvar längre.

- De två sakerna står inte emot varandra. Det är svårt att förstå varför vänstermajoriteten inte vill göra det möjligt att arbeta kvar efter 67 för de medarbetare som vill och kan, säger Ann-Katrin Åslund (FP), ledamot i kommunfullmäktige.

Fakta

Vid onsdagens sammanträde i borgarrådsberedningen behandlades en motion från Folkpartiet om att låta alla anställda i Stockholms stad som så önskar få arbeta till 70 års ålder. Ärendet, inklusive motionen, framgår av bifogad fil.

Folkpartiet anser att Stockholms stad som arbetsgivare har ett ansvar att gå före och bekämpa normer som diskriminerar mot äldre på arbetsmarknaden, genom att förändra synen på äldre medarbetare. I en undersökning som SPF genomfört (http://www.spf.se/spf/uploads/Rot/aldrefragor/doc/medlemsenkat_2014_alderism.pdf) uppger mellan 7 och 8 procent av de svarande i åldern 65-74 år att de uppmanats att gå i pension istället för att välja själva, att de behandlats annorlunda under åren närmast före pensioneringen och det fanns en uppfattning på arbetsplatsen att äldre bör sluta redan innan pensionsåldern.

Folkpartiet anser också att rätten att arbeta kvar längre är en valfrihetsfråga för den enskilde anställde, och en effektivitetsfråga eftersom staden därmed kan dra större nytta av sina mest erfarna medarbetares kompetens.

Den rödgrönrosa majoriteten skriver i sitt svar att det är viktigare att höja den effektiva pensionsåldern för anställda som idag går i pension i förtid. Folkpartiet anser inte att dessa två målsättningar står emot varandra.