Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 220 träffar

Bra att MP backar om avgift för demonstrationer – men mer behövs

Bra att MP backar om avgift för demonstrationer – men mer behövs

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 11:31 CET

Liberalerna välkomnar att trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) slopar planerna på att ​ta ut avgifter av demonstrationståg, något som tidigare fanns med i förslaget till nytt system för taxor och avgifter. Men partiet vill också varna för ytterligare outredda fördyringar för föreningar och företagare som vill använda stadens mark för kulturevenemang, matförsäljning eller annan verksamhet.

Edholm (L): (S) trygghetssatsning är för liten och kommer för sent

Edholm (L): (S) trygghetssatsning är för liten och kommer för sent

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 09:15 CET

Socialdemokraterna i Stockholm vill nu satsa 25 miljoner kronor i en satsning på ordningsvakter och ökad kameraövervakning i Stockholm. Liberalerna har i sin oppositionsbudget avsatt fyra gånger mer, 100 miljoner kronor, för att rekrytera trygghetsvakter som ska öka vardagstryggheten för de boende. Lotta Edholm (L) kritiserar S-satsningen för att vara alltför liten och alltför senkommen.

Edholm (L): Vi vill ha svar om heltid i förskolan

Edholm (L): Vi vill ha svar om heltid i förskolan

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 12:55 CET

Nu kommer fler tecken på att förskolornas barngrupper kan visa sig ha vuxit i flertalet stadsdelar till följd av den ofinansierade heltidsreformen 2017, där tidsgränsen för barn till föräldralediga har tagits bort. Lotta Edholm (L), vice ordförande i utbildningsnämnden, kommer att kräva en analys i utbildningsnämnden om hur heltidsreformen har slagit mot förskolornas kvalitet och ekonomi.

Edholm (L): OS-ansökan otänkbar utan ny utredning där stockholmarna får tycka till

Edholm (L): OS-ansökan otänkbar utan ny utredning där stockholmarna får tycka till

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 09:43 CET

Liberalerna i Stockholm menar att det underlag som finns idag inför en ansökan om vinter-OS till Stockholm 2026 är otillräckligt. Partiet anser att det skulle behövas en fördjupad utredning över konsekvenserna för Stockholm och stockholmarna. Eftersom ett OS skulle påverka stockholmarna starkt behöver en sådan utredning också ta in stockholmarnas röst genom till exempel en lokal folkomröstning.

Dokument Visa alla 15 träffar

Presentation - Liberalernas budget för Stockholm 2018

Presentation av Liberalernas budgetförslag för Stockholms stad 2018.

Möjligheternas stad - Liberalernas budget för Stockholm 2018

Möjligheternas stad, för frihet, trygghet och kunskap. Liberalernas budgetförslag för Stockholm 2018.

Frihet och företagande - Liberalernas företagarprogram för Stockholm

Presenterat den 31 augusti 2017

Liberalernas remissvar på Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Liberalerna i Stockholms stad svarar på Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).