Skip to main content

Edholm (L): 13 förslag för ett tryggare Stockholm

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2018 10:14 CEST

Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Liberalerna i Stockholms stadshus presenterar idag 13 förslag för en tryggare stad. Förslagen omfattar åtgärder för en tryggare stadsmiljö, förstärkta insatser med fler poliser, trygghetsvakter och en lokal trygghetsjour, en starkare skola för de elever som behöver det mest, och en socialtjänst som snabbt kan fånga upp ungdomar som håller på att hamna snett.

-  Den som är otrygg är inte fri. Därför är vi liberaler så engagerade för trygghet. Vi kan bara få en tryggare stad om vi ser till att färre unga dras in i kriminalitet, och istället kan skapa sig ett eget, självständigt liv. En skola som är mycket starkare än idag är grunden till ett bättre Stockholm imorgon, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Utvecklingen mot starkare parallellsamhällen där det är den lokala maktbasen som bestämmer reglerna, istället för svensk lag, måste brytas. Hedersförtryck ska aldrig accepteras, och självutnämnda moralpoliser som minskar kvinnors frihet ska bekämpas. Friheten och tryggheten ska gälla alla i hela Stockholm, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Hela rapporten bifogas detta pressmeddelande.

Bland förslagen:

1. 200 trygghetsvakter som ska arbeta långsiktigt och uthålligt i områden där otryggheten är som störst, i väntan på fler poliser.

2. En trygghetsmiljard fram till 2028, med långsiktiga upprustningar och ombyggnationer av otrygga bostadsområden.

3. Stora skolsatsningar, med mer pengar per elev, en stark omfördelning till skolor med tuffare förutsättningar, och satsningar för att rekrytera de skickligaste lärarna till de skolor som har svårast att rekrytera. En bra skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn mot framtida kriminalitet och utanförskap.

4. En starkare socialtjänst som snabbare kan agera när ungdomar hamnar i kriminell problematik, fler och bättre anpassade SiS-hem för tvångsplaceringar när så krävs av skyddsskäl.

5. Bättre stöd till de som vill hoppa av kriminaliteten. Köerna till de sociala insatsgrupperna ska minska, ingen ska behöva köa för hjälp att lämna en destruktiv miljö.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86