Skip to main content

Edholm (L): (S) trygghetssatsning är för liten och kommer för sent

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 09:15 CET

Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Socialdemokraterna i Stockholm vill nu satsa 25 miljoner kronor i en satsning på ordningsvakter och ökad kameraövervakning i Stockholm. Liberalerna har i sin oppositionsbudget avsatt fyra gånger mer, 100 miljoner kronor, för att rekrytera trygghetsvakter som ska öka vardagstryggheten för de boende. Lotta Edholm (L) kritiserar S-satsningen för att vara alltför liten och alltför senkommen.

-  Det här är en omvändelse under galgen. 20 miljoner till ordningsvakter räcker till några tiotal vakter, som ska ”ambulera” mellan olika områden. Det är för få, och riskerar att leda till samma brist på uthållighet som polisen slagit larm om på grund av sina bristfälliga resurser. Vad vi behöver är att låta fler ordningsvakter, tillsammans med polisen, arbeta uthålligt i de områden där de behövs som mest. Karin Wanngård (S) borde nu rikta ett förslag till staten om medfinansiering för fler poliser som långsiktigt kan knäcka gängbrottsligheten och skapa vardagstrygghet för människor i Stockholm, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Vi har drivit Socialdemokraterna framför oss i alla trygghetsfrågor, från våldsbejakande extremism, gängbrottsligheten, till kvinnors ökande otrygghet och vardagliga trygghetsfrågor som klottersanering och renhållning. Stockholm upplever nu en gängbrottslighet som kraftigt flyttat fram sina positioner, en vardagsbrottslighet som slår hårt mot handlare och boende, och en polarisering där självpåtagna moralpoliser och inte lagstiftningen dikterar hur livet i en del bostadsområden ska se ut. På samtliga dessa områden har Socialdemokraterna avstått från att agera tills man bedömt att skadan för det egna partiet blivit för stor. Karin Wanngårds sena uppvaknande detta valår räcker inte, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Liberalerna avsätter i sin oppositionsbudget 100 miljoner kronor i en permanent satsning för 200 ytterligare trygghetsvakter, med ordningsvakts förordnande, som ska arbeta i de områden där otryggheten är som störst.

Liberalerna avsätter också totalt 1 miljard kronor fram till 2028 i en trygghetsmiljard för att långsiktigt rusta upp och bygga om otrygga områden.

Liberalerna vill se ytterligare trygghetssatsningar på till exempel bibliotek, badhus och i skolan.

Så sent som den 10 januari 2018 tycktes Karin Wanngård (S) mena att några ytterligare ordningsvakter inte behövde rekryteras i dagsläget. Hon sa då att: ”Stadsdelsnämnden ansvarar för sin egen budget. Vill stadsdelsnämnden ha ordningsvakter så får de göra den budgetprioriteringen” (SVT Nyheter Stockholm)

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86