Skip to main content

Edholm (L): Toppuniversitet till Järva och 19 andra förslag för bättre företagsklimat

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 10:40 CEST

Lotta Edholm (L). Foto: Pressbild

Liberalerna i Stockholms stad vill att Stockholm värvar ett utländskt toppuniversitet som får starta en filial till exempel på Järvafältet, med närhet till Kistas innovationskluster. Förslaget är en del av Liberalernas nya företagarprogram, som presenteras idag.

-  Jag vill att staden tar ett ordentligt kliv framåt för att öka företagens möjligheter att hitta rätt personal och förbättra företagsklimatet i Stockholm. Därför kommer vi nu med en rad förslag för att stärka Stockholms position som ekonomisk motor och som en plats för innovativa och företagsamma människor, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-   Om ett av världens främsta teknikuniversitet skulle starta en filial här i Stockholm skulle det stärka förutsättningarna för företag att hitta kvalificerad personal lokalt. Skulle vi få ett topprankat universitet på Järvafältet får vi ett läge med goda kommunikationer till city och närhet till Kistas it-kluster, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-   Efter Brexit väljer många brittiska universitet att se över möjligheterna att etablera nya campus i andra europeiska länder. Vi har goda förutsättningar att få till exempel något av Russell Group-universiteten till Stockholm om vi bara tar chansen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Totalt innehåller Liberalernas nya företagarprogram 20 förslag för hur Stockholm ska stärkas som snabbväxande och innovativ företagarregion.

-   Stockholm rasar just nu i näringslivsrankningarna. Vi håller på att förlora en chans att öka vårt intellektuella kapital och vår innovationskraft. Stockholm behöver ta fram ett särskilt näringslivsprogram och inrätta ett företagsråd som följer upp och driver på i arbetet. Staden måste för sin del förenkla den byråkratiska processen för företag, bli en bättre och smidigare part i upphandlingar samt se till att alla delar av Stockholm är attraktiva och trygga platser att driva företag på, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Förslag ur Liberalernas nya företagarprogram, som presenteras idag:

Hela programmet med 20 förslag biläggs detta pressmeddelande.

Näringslivsprogram och företagsråd

Stockholms stad måste föra en sammanhållen och långsiktig näringslivspolitik. Det saknas idag. Därför bör Stockholms stad ta fram ett näringslivsprogram. Detta bör konkretisera stadens ambitioner för en fungerande infrastruktur, ett starkare intellektuellt kapital, förenklingar för företagande och stadens egen roll som kund. Till programmet ska tydliga mål sättas. Ett företagsråd ska inrättas med syfte att vara med i framtagande av näringslivsprogrammet och därefter delta i uppföljningar och uppdateringar av programmet.

Grundläggande trygghet är en förutsättning

När otryggheten ökar och polisnärvaron minskar påverkar det också företagen. Många företag, exempelvis inom handeln, blir utsatta för hot, rån och skadegörelse. Att upprätthålla lag och ordning är statens främsta uppgift. I de fall där staten inte lyckas med det måste dock också kommunen agera. Stockholms stad bör betala för trygghetsvakter på särskilt brottsutsatta offentliga platser, exempelvis vid torg och köpgator.

Nyttja stadens företagsområden till fullo

Det måste finnas företagsområden där det är möjligt att bygga lämpliga småföretagarlokaler där praktikplatser och nya jobb kan växa fram. Staden ska arbeta aktivt med fastighetsägare och företag för att tillse att företagsområdena används på ett bra sätt. Stockholm ska också hjälpa mikroföretag med lokaler där det finns möjlighet genom s.k. företagsväxthus och företagsinkubatorer. Stockholms offentliga mark skulle kunna utnyttjas mycket bättre för att främja nyföretagande, och underlätta för företag att starta verksamhet utan fasta lokaler.

Bättre upphandlingsförfaranden

Staden är en stor kund för många företag i Stockholm och sköter sina avtal genom upphandlingar. Stadens pengar är också uteslutande skattemedel som ska behandlas med respekt på ett effektivt sätt för att uppnå högsta kvalitet. Staden måste se över sitt upphandlingsförfarande för att säkerställa att kvalitet är den viktigaste faktorn och sina processer för att faktiskt kunna utföra upphandlingar som ger Stockholms invånare den bästa kvalitén i stadens verksamheter. Staden måste också i högre grad ta in expertkompetens för att kunna genomföra bättre upphandlingar. Upphandlingsprocesserna bör också moderniseras.

Förutsättningar för ökat byggande och fler hyresrätter

Staden måste öka byggandet. Det måste finnas både resurser för att handlägga byggplaner liksom långsiktig planering för var byggande kan ske. Staden ska säkerställa att det finns tillräckliga resurser på exploateringskontor och stadsbyggnadskontor så att stadens handläggningstid inte blir en propp i byggprocessen. Hyresrätten fyller en viktig funktion för flexibiliteten på arbetsmarknaden. Många företagare har svårt att anställa rätt kompetens på grund av bristen på tillgängliga hyresrätter för den som flyttar till Stockholm. Bristen på hyresrätter i staden kan inte byggas bort enbart med offentliga aktörer utan Stockholm måste uppmuntra och skapa förutsättningar för så många aktörer som möjligt att bygga hyresrätter i staden.

Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och avskaffad värnskatt

För att vårt land ska vara attraktivt för kapital, företag och högutbildad arbetskraft behöver skatterna vara internationellt konkurrenskraftiga. Därför behövs en ny genomgripande skattereform. Det ska löna sig bättre att arbeta, utbilda sig och ta ansvar. Därför ska både värnskatten avskaffas, brytpunkten för statlig inkomstskatt tydligt höjas och nivån på det första steget i den statliga skatten sänkas.


För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86