Skip to main content

Lotta Edholm (FP): Försiktig byggnation är en förutsättning för nya Slussen.

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 13:41 CET

Pressmeddelande

Lotta Edholm (FP)
gruppledare i Stockholms stad

Jonas Uebel
pressekreterare
076-122 91 77

Lotta Edholm (FP):

Försiktig byggnation är en förutsättning för nya Slussen.

- Det är glädjande att plansamrådet om nya Slussen nu har kommit igång. Slussen är Stockholms viktigaste trafikknutpunkt och det är viktigt att det skapas en modern trafiklösning. Men lika viktigt är att Slussens unika betydelse för Stockholmarna bevaras.

Det säger Lotta Edholm, gruppledare för Folkpartiet i Stockholm stad, i en kommentar till det samrådsmaterial för Slussen som presenterades idag

- Jag känner oro över att exploateringen riskerar att bli för stor och att den magnifika vyn över Saltsjö-Mälarsnittet riskeras. I Slussens gestaltning måste därför hänsyn till platsens särart beaktas, avslutar Lotta Edholm (FP).

Fakta

Samrådet pågår 25 januari till 29 mars. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om projektets genomförandeplan under mitten av 2010. Fortsatt planarbete kommer att pågå under 2010 och kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om detaljplanen under 2011.

Se www.stockholm.se/slussen