Skip to main content

Positiv jobbutveckling i Tensta och Rinkeby

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 10:50 CET

Fler och fler i Stockholms socioekonomiskt svaga områden får jobb och färre lever på försörjningsstöd. Det visar en granskning av åren 1997 till 2014/2015, gjord av Dagens Nyheter, som presenteras idag. Liberalerna välkomnar att denna bild av Stockholms ytterstadsområden lyfts fram eftersom det ökar möjligheten till en politik byggd på fakta.

-  Den rödgrönrosa verklighetsbeskrivningen om att ”klyftorna i Stockholm har ökat” leder staden åt fel håll. Vi har konkreta utmaningar i Stockholm bland annat vad gäller brottsutsatthet och otrygghet, men det är också viktigt att framhålla att mycket, under lång tid, också har gått åt rätt håll, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Andelen som förvärvsarbetar i de granskade stadsdelarna är fortfarande mycket låg, lägre än rikssnittet. Men i till exempel Rinkeby har andelen som förvärvsarbetar ökat från var tredje till varannan under den undersökta perioden.

-  De reformer som genomfördes under alliansåren har bidragit till att fler vuxna idag har ett arbete att gå till, att färre lever på bidrag i stadsdelarna och att färre unga går utan jobb eller studier. Den politik för fler i jobb som vi drev under Alliansen måste vi nu hålla fast vid, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

-  Vi ska dock inte förringa de problem som trots allt finns. Ingen stockholmare ska behöva växa upp i områden där en del lever utanför samhället och där närområdet präglas av otrygghet och brottslighet. De stora utmaningarna som finns kräver politiska åtgärder på alla nivåer: för en skola där alla ges förutsättningar att utvecklas, en polismakt som kan ingripa mot brottsligheten och en socialtjänst som fungerar, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta:

Dagens Nyheter har sammanställt statistik från SCB över 15 socioekonomiskt utsatta områden i Sverige, däribland Stockholmsstadsdelarna Rinkeby och Tensta. Undersökningen omfattar åren 1997 till 2014 eller 2015, beroende på datakälla. Under den tiden har utvecklingen i de flesta av de granskade stadsdelarna i Sverige varit positiv.

För de granskade stadsdelarna i Stockholm har utvecklingen gått åt rätt håll:

I Rinkeby har andelen personer mellan 20-64 år som förvärvsarbetar ökat från 33,1 procent (1997) till 49,9 % (2015), en trend som efter en nedgång under finanskrisen återigen varit stigande sedan 2009. För Tensta har andelen som förvärvsarbetar gått från 40,9 % (1997) till 55,5 % (2015).

I Rinkeby har andelen personer mellan 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar sjunkit från 50,9 % (1997) till 29 % (2014). I Tensta har samma andel sjunkit från 44,1 % (1997) till 24,3 % (2014).

Andelen personer mellan 20-64 år med försörjningsstöd men utan övriga ersättningar har i Rinkeby sjunkit från 13,9 % (1997) till 4,8 % (2014). I Tensta har andelen sjunkit från 11,8 % (1997) till 3,9 % (2014).

I flera av områdena, däribland Rinkeby och Tensta, var andelen förvärvsarbetande år 2015 den högsta som uppmätts sedan 1997.

Presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86