Skip to main content

Silverudd (L): Fotgängarna är förlorare när snöröjningen inte funkar

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 11:57 CET

Patrik Silverudd (L). Foto: Liberalerna

Under sex dagar (27/2-4/3) har mer än 1400 klagomål på Stockholms stads snöröjning kommit in till trafikkontoret, enligt Stockholmdirekt. Fortfarande är inte minst gångbanor runt om i staden dåligt plogade och moddiga. Liberalernas Patrik Silverudd, gruppledare i trafiknämnden, kommenterar:

-  När bil- och cykelvägar är helt snöfria samtidigt som fotgängare halkar fram i flera centimeter snömodd som de gör nu, då har vi uppenbart fel utrustning på gångvägarna. Att kantsten kan ställa till det för sopsaltningsmaskinerna är ingen ursäkt för att inte snöröja där det går. Vi måste även avsätta mer medel för att bygga om osäkra trafikmiljöer också för fotgängare, vi behöver en långsiktig och kraftfull investering för att underlätta för gående i hela staden, säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden.

-  Vi kan inte ha en stad där äldre, personer med funktionsnedsättning eller med barnvagn inte kan ta sig fram på ett säkert sätt en vecka efter ett snöfall. Staden kan inte ducka sitt ansvar för en fungerande snöröjning på gångbanorna, säger Patrik Silverudd (L), gruppledare i trafiknämnden.

Fakta:

Liberalernas förslag:

  • Inrätta blixtjobb för exempelvis studenter och arbetslösa inom snöröjning så att vi snabbt kan förstärka kapaciteten vid kraftigare snöfall
  • Tillgänglighetsmiljard – 100 miljoner kronor om året fram till 2028 för investeringar i trafikmiljön, så att trafiksäkerheten för gående förbättras, så att det blir mer attraktivt att röra sig till fots i staden året runt och så att platser som är otillgängliga för människor som är beroende av rullstol eller andra hjälpmedel blir mer tillgängliga
  • Låt stadsdelarna få större ansvar för snöröjningen, för bättre lokalkännedom och snabbare snöröjning längs lokala stråk

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86