Skip to main content

Sjöstedt (FP): Stockholms stad måste agera mot Telia

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2015 11:29 CEST

Uppgifter till SVT:s Uppdrag Granskning gör gällande att Telia kan ha varit inblandade i en muthärva där medel överförts till Azerbajdzjans presidentfamilj. Telia tillhandahåller telefonitjänster för Stockholms stad. Värdet på denna upphandling uppgick till 530 miljoner.

- Om uppgifterna stämmer är Telias agerande skandalöst. Detta måste påverka Stockholms stad som kund. Stockholms stad borde se över om det går att häva avtalet, säger Madeleine Sjöstedt (FP), ledamot i kommunfullmäktige.

Inför den nya upphandlingen av telefonitjänster i Stockholms stad infördes, efter krav från Folkpartiet,ett krav på antikorruption i förfrågningsunderlaget. Den nya upphandlingspolicyn aktualiserades efter rapporter om Telias agerande i Uzbekistan. Folkpartiet avser nu att ställa en interpellation till finansborgarrådet Karin Wanngård (S) om hur staden tänker agera.

- Nu är det dags för Karin Wanngård att bekänna färg. Vad får Telias agerande för konsekvenser, frågar Madeleine Sjöstedt (FP), ledamot i kommunfullmäktige.

Fakta:

I förfrågningsunderlaget för den upphandling som staden genomförde med anledning av att ramavtalet för ”Helhetsåtagande avseende tjänster inom IT, telefoni och ServiceCentrum” gick ut 31 juli 2014 infördes följande klausul:

”Staden ser det som ytterst angeläget att de leverantörer staden anlitar delar stadens värderingar i fråga om grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och rättigheter. Staden förutsätter därför att leverantören, såväl lokalt som globalt, anammar ett ansvarsfullt företagande i en global värld med värnande av mänskliga rättigheter, antikorruption och frihet på nätet och följer den vägledande CSR-standarden ISO 26000 (särskilt avseende avsnittet ”undvika medskyldighet”, kapitel 6.3.5) eller motsvarande.”

Interpellationen bifogas.

Presskontakt: Karl Rydå, 076-12 29 163