Skip to main content

Sprutbyte i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2011 11:07 CEST

Pressmeddelande

Ann-Katrin Åslund (FP).
gruppledare, socialnämnden Stockholm stad
 
Simon Rothstein Frankander
Pressansvarig
0768- 251604

Sprutbyte i Stockholms stad

Kommunfullmäktige i Stockholms stad röstar i dag om att införa en försöksverksamhet för sprutbyte i Stockholms stad. Frågan har behandlats under en lång tid och i stadshuset är alla partier utom Moderaterna för ett sprutbyte.

 – Folkpartiets hårda arbete för att sprutbytet ska införas i Stockholm ser nu ut att bli verklighet. Sprutbytet kommer att medverka till att förebygga spridningen av bl.a. HIV, därför är det viktigt att vi enas kring ett positivt beslut idag, säger Ann-Katrin Åslund (FP).

Det förebyggande arbetet för att förhindra att människor börjar missbruka narkotika ska alltid ha högsta prioritet. Men det är också oerhört viktigt att förhindra att människor, som redan är fast i missbruk, smittas av HIV och andra sjukdomar.

– Stockholms stad ska ha en samlad strategi för prevention och uppsökande insatser, samtidigt som det ska finnas tillgång till annan behandling när man startar sprutbytesförsöket. Det är viktigt att försöksverksamheten kan utvärderas vetenskapligt,säger Ann-Katrin Åslund (FP).

– Även om detta inte berör så många människor i vårt samhälle så är den mycket betydelsefull för några av de som är allra mest utsatta. Jag ser det som en viktig etisk och medmänsklig fråga, säger Ann-Katrin Åslund (FP).

Enligt beslutet om sprutbytet i Stockholms läns landsting så kommer försöket att pågå under fyra år.