Skip to main content

Wanngård (S) måste ta Järvas företagares utsatthet på allvar

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 16:24 CET

Flera företagare i Rinkeby centrum har tröttnat på den dåliga säkerheten på Rinkebystråket, och idag håller därför flera företagare längs stråket stängt. Det rapporterar SVT. Tidigare i vintras såg sig företagarna i Husby tvungna att göra samma sak. Liberalerna vill att Familjebostäder på nytt ska sätta in väktare för att i det korta perspektivet göra det möjligt för företagarna att ha öppet och för lokalsamhället i övrigt att fungera. Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) måste också kalla företagarna på Järva till samtal tillsammans med polisen och andra aktörer och upprätta en plan för hur brottsligheten ska minska, menar Liberalerna.

- Karin Wanngård måste nu omedelbart sätta sig i samtal med företagarna, fastighetsägarna och polisen för att upprätta en plan för hur man ska komma tillrätta med brottsligheten. Familjebostäder måste öka sin väktarrondering igen och staden måste samarbeta med polisen för att öppna tillfälliga polislokaler på Järva så snart det bara går. Det här handlar om varje stockholmares rätt till frihet och trygghet, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- I vintras valde företagarna i Husby centrum att stänga på grund av otryggheten och nu har också företagare i Rinkeby fått nog. Månad efter månad går utan att staden tar brottsligheten i delar av Stockholm på tillräckligt stort allvar. Ingen ska behöva leva i rädsla i sitt bostadsområde och ingen ska behöva stänga sin affär på grund av stölder, hot eller skadegörelse, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

På längre sikt vill Liberalerna att staden ska kunna medfinansiera poliser i utsatta områden och föreslår ett handslag för att långsiktigt vända trenden i brottsutsatta områden.

- Liberalerna vill att Stockholms stad och andra kommuner ska kunna medfinansiera fler poliser i de områden där staten idag inte klarar av sin uppgift. Vi vill också genomföra en rad andra åtgärder. Staten, kommunen, polisen och de som verkar i brottsutsatta områden borde upprätta långsiktiga och ömsesidiga kontrakt kring vad var och en ska göra för att bryta det kriminella inflytandet, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Liberalernas förslag i sin helhet:

  • 500 kommunalt medfinansierade poliser. Vi vill att Stockholms stad, till dess att staten tar sitt ansvar för en fungerande polisiär bemanning, ska rikta ett erbjudande till staten om att tillfälligt finansiera 500 ytterligare poliser som enbart destineras att arbeta i områden med lokalt hög brottsutsatthet.
  • Det stora handslaget för ökad trygghet. Vi vill att staten initierar samverkanskontrakt mellan staten samt de kommuner och landsting som har områden där medborgarnas frihet och framtidschanser är satta på undantag. Kontraktet bör slå fast insatser som samtliga parter binder sig till att genomföra över en längre tidshorisont; 15-20 år. Samverkanskontraktet bör exempelvis inkludera:

- Satsningar på upprustningar och ombyggnationer av den offentliga miljön och nybyggnation med blandade upplåtelseformer.

- Satsningar på skolorna i utanförskapsområdena för att skapa en skola som är starkast och mest kunskapsfokuserad för de elever som behöver det mest.

- En politik för fler i jobb, och fler statliga och offentliga arbetstillfällen i ytterstäderna, kombinerat med förnyade arbetssätt för att korta vägen från utanförskap till jobb.

- Åtaganden för att stärka socialsekreterares arbetsvillkor, samt på att långsiktigt stärka det hälsoförebyggande arbetet i dessa områden.

- Ett åtagande från staten om att långsiktigt stärka polisen i brottsutsatta områden.

  • Inför brottsutsatthet som parameter i det kommunala utjämningssystemet. Detta skulle ge kommuner med lokalt hög förekomst av brottslighet, som de områden som av polisen klassas som särskilt utsatta, mer hållbara förutsättningar att göra de investeringar som behövs för att bryta utvecklingen.
  • Staden bör inventera sitt bestånd efter lokaler centralt i Järva där polisen kan vara till dess att Rinkebys nya polishus står klart, och erbjuda sådana lokaler till polisen så snart som möjligt.

För mer information och presskontakt: Liberalernas pressjour, 076-122 94 86