Skip to main content

Beslut av den europeiska läkemedelsindustrin: Offentliggörande av alla ersättningar från företag till läkare

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 09:19 CEST

Stockholm 2013-07-03

Den europeiska läkemedelsindustrin har antagit ett nytt etiskt regelverk som innebär att alla ersättningar från företag till läkare och annan sjukvårdspersonal skall offentliggöras.

– Det är ett viktigt steg för att säkerställa att det nödvändiga och fruktbara samarbetet mellan industrin och sjukvården ska mötas av förtroende i samhället i stort, säger Anders Blanck, VD i LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

– Det är en styrka att beslutet och regelverket tas på europeisk nivå, så att vi dels får ett brett genomslag för offentlig insyn och dels för att reglerna så långt som möjligt kommer att vara likvärdiga mellan länderna.

Läkemedelsindustrins samarbete med kliniker, läkare och annan sjukvårdspersonal är en viktig informationskälla för båda parter. För industrin är det centralt att kunna ta del av erfarenheter från sjukvården, både när det gäller kliniska prövningar som utförs på sjukvårdens reguljära kliniker, och att kunna få del av annan kunskap från högt specialiserade läkare. Det är i själva verket en grundläggande förutsättning för mycket av den forskning som företagen bedriver. Men ett sådant samarbete måste vara transparent så att allmänhetens och patienternas förtroende för båda parters seriositet bibehålls. Läkemedelsindustrin i Sverige har under en lång följd av år aktivt vidareutvecklat branschens etiska regelverk med detta mål för ögonen.

– Det nya europeiska regelverket är en naturlig och välkommen fortsättning av detta arbete, säger Anders Blanck.

Det formella beslutet och godkännandet av de nya reglerna togs av den europeiska paraplyorganisationen för forskande läkemedelsföretag, EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), i juni. Enligt de nya reglerna måste samtliga medlemsföretag på sina egna eller på en gemensam websida dokumentera och offentliggöra:

1. Namn på sjukvårdspersonal och organisationer som har fått ekonomisk ersättning.

2. Summorna av ersättningen samt typen av samarbete, såsom konsultarvoden, reseersättningar eller kongressavgifter.

Offentliggörandet ska ske från 2016, på basis av ersättningar utbetalade under 2015.

– Det nya regelverket skall nu implementeras i respektive lands etiska regler, alltså även i det svenska. Vid implementeringen behöver vi ta hänsyn till bland annat viktiga frågor som personlig integritet och personuppgiftslagen, samt om vi skall införa en gemensam plattform för publiceringen i Sverige. 

– Det centrala är att vi inom industrin i och med det nya beslutet har förbundit oss att alla ekonomiska transaktioner mellan företag och sjukvårdspersonal i framtiden kommer att vara offentliga, transparenta och öppna för alla intressenter att ta del av, avslutar Anders Blanck.

Kontakt:
Anders Blanck
VD i LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Tel: 070-215 43 07

Jan Ström
Kommunikationsdirektör, LIF
Tel: 0708-74 34 78

Länk till EFPIA:s beslutstext om de nya reglerna (engelska).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy