Pressmeddelanden Visa alla 22 träffar

Media-no-image

LIF:s FoU-enkät 2014: Fallet i antalet kliniska prövningar i Sverige har bromsat upp

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 10:11 CEST

LIFs årliga enkät bland medlemsföretagen visar att de senaste årens dramatiska fall i antalet kliniska prövningar i Sverige nu har bromsat upp, och antalet har för tillfället stabiliserats på den nivå som gällt de senaste åren. Det finns även tecken på att Sverige har möjlighet att utveckla nischer av speciella prövningar, där antalet prövningar går emot trenden och har ökat.

Media-no-image

Maria Fagerquist blir LIF:s vice VD

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 13:54 CEST

LIF:s nya vice VD heter Maria Fagerquist. Maria kommer närmast från en tjänst som Head of European Public Affairs på Novartis Oncology, och är för närvarande baserad i Bryssel.

Media-no-image

Kommande tjänst för lagerstatus på apotek

Pressmeddelanden   •   2013-09-02 11:18 CEST

Inom mindre än ett år kommer apotekens kunder att kunna få information om apotekens lagerstatus för ett visst givet läkemedel via webbplatserna Fass.se och Sverigesapoteksforening.se. Det har LIF och Sveriges Apoteksförening kommit överens om.

Media-no-image

LIF välkomnar regeringens satsning på kliniska läkemedelsprövningar

Pressmeddelanden   •   2013-08-14 09:49 CEST

Kliniska läkemedelsprövningar backar i Sverige. Sedan 2004 har antalet kliniska prövningar och antalet deltagande patienter i prövningarna närmast halverats. Prövningarna är helt centrala för utvecklingen av nya läkemedel, för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Blogginlägg Visa alla 6 träffar

Krångliga EU-regler skyddar Sveriges patienter

Krångliga EU-regler skyddar Sveriges patienter

Blogginlägg   •   2015-03-09 12:42 CET

I början av det här året firades ett jubileum, som trots att det har en djupt tragisk bakgrund ändå är ett exempel på hur det ledde till ett noggrant och idogt arbete för patienters säkerhet. I januari i år var det nämligen femtio år sedan den första europeiska lagstiftningen om läkemedel.

Tecknen hopar sig – Vad kan få det att vända?

Tecknen hopar sig – Vad kan få det att vända?

Blogginlägg   •   2015-02-05 12:19 CET

​Det har kommit ytterligare en undersökning som visar på Sveriges problem, både vad det gäller patienternas tillgång till innovativa behandlingar och Life Science-sektorns möjligheter i landet. Det är ingen lustig läsning, men grundfrågan är: Vad i all världen är det som kan få utvecklingen att vända?

Hur ska ojämlikheten i sjukvården hanteras?

Hur ska ojämlikheten i sjukvården hanteras?

Blogginlägg   •   2015-01-22 15:23 CET

​Ojämlikhet i sjukvården är en av de senaste årens stora debattfrågor. Det råder stor samsyn om att frågan är viktig och måste hanteras. En speciell delfråga är patienters tillgång till de nyaste läkemedelsbehandlingarna.

Varför initierar läkemedelsföretagen prissänkningar?

Varför initierar läkemedelsföretagen prissänkningar?

Blogginlägg   •   2015-01-21 15:21 CET

​Sverige står inför ekonomiska utmaningar som behöver mötas med högkvalificerad arbetskraft, en frisk befolkning och en långsiktigt hållbar samhällsmodell. För att klara utmaningarna måste hälso- och sjukvårdens resultat kontinuerligt förbättras bland annat genom användning av nya läkemedel som minskar sjuklighet och lidande samt möjliggör en aktiv ålderdom och arbete trots kroniska sjukdomar.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.