Skip to main content

EU-medborgare har högt förtroende för bioteknologisk forskning – och Sverige ligger extra högt

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 12:04 CET

 

– Den nya Eurobarometern om allmänhetens ökande förtroende för forskning på det biomedicinska området, och speciellt de höga siffrorna för Sverige, är en hoppfull signal för den forskande läkemedelsindustrin, säger Richard Bergström, VD i LIF.

– Den forskande industrin är beroende både av goda yttre förutsättningar och att allmänhet och skattebetalare tror på det vi gör, fortsätter Bergström. Sverige har med sin traditionellt starka läkemedelsindustri haft ett starkt stöd för medicinsk forskning, men Eurobarometern visar att även på områden som är etiskt knepiga och som innebär svåra överväganden är svenskarna bra pålästa och har ett innovationsvänligt synsätt.

Eurobarometern* visar att 53 procent av EU-medborgarna tror att biomedicinsk forskning kommer att ha en positiv inverkan på deras liv de närmaste decennierna – men för Sverige var siffran så hög som 72 procent. En likalydande fråga rörande de branscher som utvecklar nya produkter med bioteknologi, fick positiv bedömning från 58 procent (EU) och 71 procent (Sverige).

– Läkemedelsindustrin är inne i ett skede där allt fler av våra kommande produkter, som ger hopp för patienterna om bättre behandling av svåra sjukdomstillstånd, inte längre tas fram genom kemiska molekyler utan med just bioteknologiska metoder. Redan nu finns det viktiga och banbrytande biologiska läkemedel till exempel mot reumatiska sjukdomar. Det är ett skifte, och just i det läget är det viktigt att medborgarna har förtroende för forskningens nya inriktning, avslutar Bergström.

 

Kontakt
Richard Bergström, VD LIF
Tel 070-745 2974

* Eurobarometern om EU-medborgarnas åsikter om bioteknologi finns på nätet

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#341

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera