Skip to main content

FASS 2013 Stockholm 2013-01-23

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2013 16:05 CET

Årets utgåva av den klassiska Fass-boken är nu under distribution. Boken är delad i två volymer där band I innehåller läkemedelstexter A-L, registerdelar och allmänna kapitel och band II innehåller läkemedelstexter M-Z, registerdelar och företagsregister.

Narkotiska läkemedel enligt förteckning III är från och med årets upplaga märkta med en ny symbol då det efter Läkemedelsverket revidering av narkotikaföreskrifterna 2011 blivit mindre lämpligt att använda samma symbol och varningstext för förteckningarna II och III.

Priserna i Fass är försäljningspriser vid receptförskrivning inom läkemedelsförmånen, fastställda av TLV. Läkemedel utanför läkemedelsförmånen samt receptfria läkemedel saknar prisuppgift då det sedan 1 juli 2009 råder fri prissättning för dessa preparatgrupper.

Informationen i boken gäller per den 15 november 2012.

Boken är främst avsedd som referensverk och i undervisning. Vid förskrivning rekommenderas alltid den ständigt uppdaterade versionen på fass.se i stället för boken.

Fass 2013 kan beställas på bok@fass.se<mailto:bok@fass.se>;

Bild på Fass 2013 finns för medias fria användning att ladda ned från
http://www.lif.se/default.aspx?id=38680&ptid=0


Kontakt:
Kristina von Sydow, chef FASS
08-462 37 21

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera