Pressmeddelanden Visa alla 18 träffar

Media-no-image

LIF:s FoU-enkät 2014: Fallet i antalet kliniska prövningar i Sverige har bromsat upp

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 10:11 CEST

LIFs årliga enkät bland medlemsföretagen visar att de senaste årens dramatiska fall i antalet kliniska prövningar i Sverige nu har bromsat upp, och antalet har för tillfället stabiliserats på den nivå som gällt de senaste åren. Det finns även tecken på att Sverige har möjlighet att utveckla nischer av speciella prövningar, där antalet prövningar går emot trenden och har ökat.

Media-no-image

Maria Fagerquist blir LIF:s vice VD

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 13:54 CEST

LIF:s nya vice VD heter Maria Fagerquist. Maria kommer närmast från en tjänst som Head of European Public Affairs på Novartis Oncology, och är för närvarande baserad i Bryssel.

Media-no-image

Fortsatt nedgång för kliniska prövningar i Sverige

Pressmeddelanden   •   2013-05-17 09:09 CEST

LIFs årliga FoU-enkät bland de forskande läkemedelsföretagen visar en fortsatt nedåtgående trend i antalet kliniska prövningar i den svenska sjukvården.

Media-no-image

Dramatisk minskning av försäljningen av originalläkemedel

Pressmeddelanden   •   2013-04-16 09:31 CEST

– De senaste siffrorna för läkemedelsförsäljningen visar att en allt mindre del av försäljningen tillfaller de företag som forskar fram nya läkemedelsbehandlingar, säger Anders Blanck, VD i LIF. Det är ohållbart om Sverige verkligen vill vara ett land som värnar forskning och strävar efter att ha en livskraftig Life Science-sektor.

Blogginlägg Visa alla 5 träffar

Nog med förslag – dags för verkstad

Nog med förslag – dags för verkstad

Blogginlägg   •   2015-06-01 09:34 CEST

Alla verkar vara positiva till en starkare svensk Life Science-sektor. Det är ett mantra som har upprepats av makthavare av de flesta politiska kulörer sedan ett par år tillbaka. Nu har den röd-gröna regeringen dessutom tillsatt en ”nationell samordnare” för Life Science. Innebär det att vi nu kommer att få se konkreta åtgärder och aktiviteter för att stärka svensk Life Science?

Krångliga EU-regler skyddar Sveriges patienter

Krångliga EU-regler skyddar Sveriges patienter

Blogginlägg   •   2015-03-09 12:42 CET

I början av det här året firades ett jubileum, som trots att det har en djupt tragisk bakgrund ändå är ett exempel på hur det ledde till ett noggrant och idogt arbete för patienters säkerhet. I januari i år var det nämligen femtio år sedan den första europeiska lagstiftningen om läkemedel.

Tecknen hopar sig – Vad kan få det att vända?

Tecknen hopar sig – Vad kan få det att vända?

Blogginlägg   •   2015-02-05 12:19 CET

​Det har kommit ytterligare en undersökning som visar på Sveriges problem, både vad det gäller patienternas tillgång till innovativa behandlingar och Life Science-sektorns möjligheter i landet. Det är ingen lustig läsning, men grundfrågan är: Vad i all världen är det som kan få utvecklingen att vända?

Hur ska ojämlikheten i sjukvården hanteras?

Hur ska ojämlikheten i sjukvården hanteras?

Blogginlägg   •   2015-01-22 15:23 CET

​Ojämlikhet i sjukvården är en av de senaste årens stora debattfrågor. Det råder stor samsyn om att frågan är viktig och måste hanteras. En speciell delfråga är patienters tillgång till de nyaste läkemedelsbehandlingarna.

Kontaktpersoner 1 träff

  • VD LIF
  • 070-215 43 07

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.