Tags

fundraising 11 kbt 9 forskning 9 organisk elektronik 9 cancer 8 alzheimers 8 campus norrköping 8 visualisering 7 diabetes 7 linköpings universitet 7 tunnfilmsfysik 6 barn 6 hörapparat 6 förlossning 5 hedersdoktor 5 hållbarhet 5 teknikåttan 5 medicinsk forskning 5 bygglogistik 5 utbildning 5 fetma 5 konferens 5 nervceller 5 helen dannetun 5 internet 5 säkerhet 5 industriell miljöteknik 4 materialvetenskap 4 hjärt-kärlsjukdom 4 biogas 4 tryckt elektronik 4 simulering 4 hjärtsjukdom 4 läkemedel 4 skola 4 benskörhet 4 psykiatri 4 rekrytering 4 elektronik 4 kognitivt hörande 4 promotion 4 psykologi 4 förnybar energi 4 immunförsvar 4 depression 4 graviditet 4 allergi 4 arbetsmarknad 4 hörselskada 4 antibiotikaresistens 4 äldre 3 arbetsmiljö 3 växthusgaser 3 eweek 3 utbildningsvetenskap 3 årets alumn 3 sjukskrivning 3 solenergi 3 epilepsi 3 gin2012 3 nsc 3 biobränsle 3 avhandling 3 nationellt superdatorcentrum 3 stamceller 3 primärvård 3 klimat 3 intensivvård 3 magnus berggren 3 hjärtsvikt 3 stress 3 regionfinal 3 vindkraft 3 martin rudberg 3 astma 3 evolution 3 infektion 3 miljöteknikmingel 3 miljöteknik 3 chefer 3 medicinsk teknik 3 kompetensförsörjning 3 grafen 3 lärande 3 greening of industry network 3 linnécentrum head 3 terapi 3 kolesterol 3 återvinning 3 demens 3 e-week 3 hörselnedsättning 3 antibiotika 3 symcity 3 nationella alumnidagen 3 tarmflora 3 populärvetenskap 3 matematik 3 djungelhöns 3 almedalen 3 barnpsykiatri 3 energismart renovering 3 bioelektronik 3 internetbehandling 3 livskvalitet 3 undervisning 3 äldreomsorg 3 beräkningsfysik 2 hälsoekonomi 2 integrationspolitik 2 funktionshindrade 2 tarmbakterier 2 almedalsveckan 2 förskola 2 biverkningar 2 jobb 2 landfill mining 2 global uppvärmning 2 ångest 2 isolering 2 sexuella övergrepp 2 våld i nära relationer 2 produktionssymposium 2 superdator 2 demola east sweden 2 genus 2 triolith 2 kollektivtrafik 2 kejsarsnitt 2 bröstmjölk 2 hälsa 2 cytostatika 2 tema vatten 2 kommunikation 2 typ 1-diabetes 2 immunologi 2 årets alumner 2 sustainability 2 miljonprogram 2 sommarjobb 2 krigsbarn 2 materialforskning 2 ingenjörsvetenskapens didaktik 2 elfordon 2 patrick norman 2 grundskola 2 nanovetenskap 2 mobbning 2 friidrott 2 omvårdnad 2 parkinsons sjukdom 2 rehabilitering 2 halvledare 2 transplantation 2 energibolag 2 ddt 2 funktionella material 2 benbrott 2 teknikämnet 2 pradaxa 2 amyloid 2 hörsel 2 vuxenutbildning 2 hjärtarytmi 2 typ 2-diabetes 2 utvecklingsbiologi 2 stipendium 2 liu sustainable 2 vietnam 2 utsläppsrätter 2 hörselhandikapp 2 etik 2 sexualitet 2 arbetsförmedlingen 2 miljö 2 riskhantering 2 händelö 2 kiselkarbid 2 prion 2 vaccin 2 klimatfrågor 2 alumnens vecka sverige 2 klimatförändring 2 husdjursgenetik 2 domesticering 2 nervcell 2 innovation 2 drogberoende 2 lysosom 2 diagnostik 2 logistik 2 stroke 2 tekniken i skolan 2 insulinresistens 2 sps12 2 gravid 2 hållbart resande 2 delaktighet 2 grön energi 2 teknik 2 finanskris 2 fn 2 strålbehandling 2 socialtjänsten 2 grundskolan 2 tinnitus 2 fosfor 2 psykoterapi 2 domteater 2 professor 2 behandling 2 kvinnor 2 ida 2 papperselektronik 2 tekniska system 2 parkinsons 2 biogascentrum 2 epigenetik 2 matematikdidaktik 2 spermier 2 bröstcancer 2 aids 2 bakterier 2 språk 2 osteoporos 2 diagnos 2 småföretag 2 familjeföretag 2 east sweden garden 2 visualiseringscenter 2 äggläggning 2 saab 2 omega-3 2 energi 2 höns 2 tågtrafik 2 arbetsmarknaden 2 eu 2 prematur 2 dålig hörsel 2 lågfettkost 2 alkoholkonsumtion 2 vattenmiljöer 2 organdonation 2 sensorinformatik 2 vallastaden 2 metan 2 tjänstedesign 2 lärare 2 neurobiologi 2 egenvård 2 energisystem 2 termoelektricitet 2 materialfysik 2 energieffektivisering 2 automation 2 riksfinal 2 läkarutbildning 2 forskningspolitik 2 alzheimer 2 jordbruksproduktion 2 tunntarmscarcinoid 1 plötslig hjärtdöd 1 hygienhypotesen 1 kajt 1 genforskning 1 dialys 1 ekologiska produkter 1 pensionssystemet 1 pankreascancer 1 beteendeförändrande teknik 1 ostlänken höghastighetståg samrådsmöten banverket 1 bukspottkörteln 1 fettceller 1 proteinkemi 1 barnmorska 1 fotboll 1 fobi 1 ideella organisationer 1 levnadsvillkor 1 sprutskräck 1 säkerhetsstyrning 1 försvarsmakten 1 fysiologisk stress 1 lysosomala proteiner 1 institutionen för datavetenskap 1 populärvetenskapliga veckan 1 laboratoriet för organisk elektronik 1 brandmän 1 tvåkornsvete 1 journalister 1 livsvetenskap 1 grön starr 1 vti 1 eunamus 1 aptitlöshet 1 barnfamiljer 1 utredningssamtal 1 ryggsmärta 1 flaggskeppsprojekt 1 prioriteringar 1 räddningstjänst 1 kranskärlssjukdom 1 barnläkare 1 kommunforskning 1 diplomering 1 lustgas 1 djurskydd 1 medverkan 1 christian berggren 1 energibesparing 1 rättsgenetik 1 skolnedläggning 1 historiskt ansvar 1 uppsägningar 1 genusvetenskap 1 social förmåga 1 forskningsbistånd 1 byggmaterial 1 gymnasial utbildning 1 neurodegenerativa 1 försäkringskassa 1 multiresistenta 1 nätverk 1 ögonsjukdomar 1 unga med utländsk bakgrund 1 insulin 1 elektronmikroskop 1 systembiologi 1 museer 1 implementering 1 kraftelektronik 1 frisingerstipendium 1 trådlösa nät 1 knäskada 1 husdjur 1 dbs 1 günter pauli 1 arbetslivsforskning 1 social hierarki 1 hjärtinfarkt 1 forskning och utveckling 1 hemdiagnos 1 miljöövervakning 1 elmotorcyklar 1 avslappning 1 champions league 1 linköping-norrköping 1 genmutation 1 fritidspedagoger 1 svenskt hybridforskningscentrum 1 mexico city 1 mainstreaming 1 finansmarknaden 1 hushållsarbete 1 barndiabetes 1 verkstadsföretag 1 stadsplanering 1 kulturhistoria 1 växtöstrogen 1 barn unga konsumtion 1 vetenskapspris 1 socionomutbildning 1 vågkraft 1 blodtryck 1 inlärning 1 årets miljöteknikprofil 1 känslor 1 outsourcing 1 utveckling 1 hörselbarken 1 antirasism 1 bliss-barn 1 förstföderska 1 könsmönster 1 dygnsrytm 1 ingenjörsutbildningar 1 sponsrade läromedel 1 malmstens 1 stöd till start av näringsverksamhet 1 nature materials 1 immunförsvaret 1 glioblastom 1 skyddsombud 1 levercancer 1 funktionsförsäljning 1 antikrocksystem 1 havandeskapsförgiftning 1 kemikalier 1 lean produktion 1 främlingsfientlighet 1 djurepidemi 1 bioteknik 1 kris 1 offentliga sektorn 1 självmord 1 videokonferens 1 asylsamtal 1 ledningsteam 1 waran 1 vågenergi 1 proteiner 1 licavhandling 1 blod 1 bisfosfonat 1 regenerativ 1 elektroosmotisk pump 1 text 1 kortisol 1 introduktionsprogram 1 tvillingar 1 samtalsbehandling 1 medicinska bilder 1 medarbetarskap 1 hjärtsjukvård 1 maharashtra 1 bananfluga 1 tillväxt 1 motoman 1 produktionsakademien 1 trådlöst nätverk 1 skattelagstiftning 1 cellfusion 1 quorum sensing 1 gymnasial yrkesutbildning 1 iterativ inlärning 1 eriksgata 1 utbildningskvalitet 1 biomarkör 1 brc 1 spädbarnsdödlighet 1 psoriasis 1 ekosystem 1 sorkfeber 1 ida lindgren 1 synkrotron 1 kvinnors företgande 1 ytfysik 1 hemdialys 1 fosterdiagnostik 1 ceas2013 1 fotosyntes cellbiologi 1 beräkningskapacitet 1 våld 1 dabigatran 1 äggstockscancer 1 värphöns 1 biomakt 1 sex 1 rolf adell 1 aktin 1 medborgarkontor 1 friskolor 1 gurkmeja 1 hdl 1 civilingenjörsutbildning 1 profilområden 1 flagship 1 ideologi 1 nordirländsk poet 1 entreprenörskap 1 kvalitet 1 artutdöende 1 donationer 1 blodfetter 1 miljömål 1 dna 1 elitidrott 1 psykofarmaka 1 invandrarbarn 1 karriärval 1 hjärtkirurgi 1 relationsvåld 1 presshistoria 1 grundlärare 1 yrkesutbildning 1 böjveckseksem 1 skolor 1 martin joborn 1 jämställdhet 1 öppen psykiatrsik vård 1 funktionshinderkodning 1 sensor fusion 1 vårdskador 1 empati 1 livskunskap 1 fotbollsforskning 1 barn-tv 1 barnskötare 1 diskprotes 1 framtidens stadsbyggnad 1 warfarin 1 utställningspedagog 1 tekniska högskolan vid linköpings universitet 1 bscor 1 fysiskt våld 1 deep brain stimulation 1 jonas gardell 1 tidig födsel 1 cancerterapi 1 oligomer 1 plastsolcell 1 industriell symbios 1 blodtransfusion 1 flavonoider 1 ultraljud 1 biståndspolitik 1 webbaserad 1 lions forskningsfond 1 typ 2 diabetes 1 öppen innovation 1 elbil 1 psykiskt våld 1 circadiansk rytm 1 examenshögtid 1 installation 1 hjärnforskning 1 ekologisk samhällsbyggnad 1 nyttigare bröd 1 kommunal planering 1 katastrofberedskap 1 gad65 1 folksjukdomar 1 högre utbildning 1 arbetsterapeut 1 flygledare 1 swedish research laboratory for printed electronics 1 äldre personer 1 invandrarnas barn 1 utbildningskonferens 1 överviktiga 1 havsmiljö 1 rankning 1 datorkluster 1 persuasive 1 funktionshindrad 1 lars nilesen 1 världskongress i förnybar energi 1 malaria 1 kemiskt chip 1 barn- och ungdomsforskning 1 akutmottagning 1 arbetsvillkor 1 fordonsforskning 1 beteende 1 feta personer 1 vete 1 adrenalin 1 etiska koder 1 prostaglandin 1 kokain 1 adhd 1 libyen 1 bevattning 1 kärnkraftsindustrin 1 citeringsgrad 1 jonte bernhard 1 viktordning 1 solceller 1 look-ahead control 1 klimatförhandlingar 1 blödning 1 förpackningar 1 snic 1 vadstena 1 humanitära interventioner 1 klimatanpassning 1 hållbara staden 1 räddningstjänsten 1 stuart pledger 1 vardagsliv 1 kenya 1 cancerbehandling 1 tillämpad avslappning 1 bränsleförbrukning 1 sjukskriven 1 lärares vardag 1 it-system 1 kommun 1 textilrbetare 1 arbetsterapi 1 förskollärare 1 populärpress 1 företagsledningar 1 barnmorskeutbildning 1 filosofi 1 respirator 1 östersjön 1 segregering 1 inköpsstrategi 1 steriliseringar 1 internetterapi 1 medicinteknik 1 idrottsskador 1 nervimpulser 1 ändtarmscancer 1 inlevelseförmåga 1 medelålders kvinnor 1 doktorsavhandling 1 födsel 1 autonoma bilar 1 samverkan 1 bakterieflora 1 veterinärer 1 osäkerhet 1 agapadda 1 djurförsök 1 hjärtsjukdomar 1 kvantprick 1 fogg 1 sydafrika 1 arbetskraftinvandring 1 kosmos 1 skola jämställdhet genus lärarutbildning 1 översättare 1 kbt behandling 1 barn till invandrade föräldrar 1 ulcerös kolit 1 luktsinne 1 kvantkrypto 1 metastas 1 hybridbilar 1 simulator 1 sökförband 1 akupunktur 1 hörseltest 1 fordonslaboratoriet 1 barnaga 1 komplikationer 1 mul- och klövsjuka 1 new public management 1 organisationsförändring 1 krishantering 1 familjevåld 1 blodplätt 1 nanoteknik 1 kärnhuset 1 materialdesign 1 doha 1 ländrygg 1 fao 1 ögon 1 hållbar energi 1 universitetssjukhuset 1 marie jonsson 1 värmevallningar 1 vätgaslagring 1 psoriasin 1 klinisk forskning 1 biosensor 1 kretskonstruktion 1 sorgearbete 1 bioenergi 1 flyktingbarn 1 erc grant 1 katastrofmedicin 1 biologiska läkemedel 1 mjukvaruteknik 1 förskolan 1 alumner 1 lågstadiet 1 beteendebiologi 1 utställning 1 ledarskap 1 läsa lätt 1 transportsektor 1 internationell konferens 1 skolbarn 1 gad 1 batteri 1 acceptans 1 vindkrafverk 1 årets miljöprofil 1 patologi 1 träningsbelastning 1 undersköterskor 1 nationell identitet 1 avhopp 1 ålderdom 1 per-olof brehmer 1 modersmålslärare 1 företagshälsovård 1 skidåkning 1 partnerpreferens 1 personaliserad medicin 1 fostermiljö 1 termoelektriska material 1 social interaktion 1 idéhistoria 1 järnvägstrafik 1 göran salerud 1 jan stolpe 1 kemikaliepolitik 1 äldreäldre 1 hjärt- och lungsjukdom 1 nätterapi 1 psykodynamisk 1 ipcc 1 forskningskommunikation 1 organisation 1 industriell ekologi 1 kemikaliekontroll 1 byggindustrin 1 hjärtdiagnostik 1 kognitiv reservkapacitet 1 volvoraggare 1 liu bil 1 metanutsläpp 1 hjärnkapacitet 1 lagarbete 1 engelskundervisning 1 kultur 1 strålning 1 kompetenscentrum biogas 1 kiselalger 1 arbetsmarknadsåtgärd 1 svartlut 1 sociala nätverk 1 tung lastbil 1 familjeterapi 1 genetik 1 barnpublik 1 norden 1 autonoma flygande farkoster 1 hiv-vaccin 1 rasbiologi 1 svt 1 tuberkulos 1 konjugerad polymer 1 nya doktorer 1 kursplan 1 genusmedicin 1 kvalitetsteknik 1 vin 1 eurokrisen 1 tyskland 1 kognitiv dysfunktion 1 rotavirus 1 maskulinitet 1 implantat 1 skydd mot olyckor 1 provrörsbefruktning 1 åldrande 1 xavier crispin 1 career 1 juridisk kompetens 1 brains and bricks 1 hornhinna 1 starta eget 1 historia 1 berzelius 1 miljöfrågor 1 mätning 1 nobelpriset 1 nya professorer 1 högt blodtryck 1 lastbilar 1 tunntarmstumör 1 äldreboende 1 barnavårdsutredning 1 alkohol 1 linfrö 1 patientförsäkring 1 anders wijkman 1 konsumtionskritik 1 havstulpaner 1 samtalsterapi 1 nervnedbrytande 1 läkemedelsforskning 1 arne jönsson 1 datoranvänding 1 djurtransport 1 medicinsk etik 1 barnahus 1 nanolaminat 1 laboratorier 1 kommunpolitiker 1 illamående 1 metastaser 1 energisystemdagar 1 vätgas 1 mattematik 1 barnfattigdom 1 klimathotet 1 nanokomposit 1 produktionsekonomi 1 restaurang zenit 1 cellrörelse 1 turism 1 särskild undervisningsgrupp 1 befruktning 1 alternativ kommunikation 1 sarec 1 tandimplantat 1 damfotboll 1 järnvägsarbeten 1 fosfatmalm 1 kardiologi 1 hjärtfel 1 brottsförebyggande arbete 1 hiv 1 choklad 1 lena ek 1 företagsekonomi 1 sensorer 1 autism 1 genterapi 1 ångestbehandling 1 dubbdäck 1 läkemedelsindustri 1 integrerad kemisk krets 1 kurkumin 1 antidepressiva läkemedel 1 riskdrickare 1 informatik 1 folkhögskolelärare 1 sömn 1 kommunalpolitik 1 leverantörer 1 hedersdoktorer 1 läkarintyg 1 ledgångsreumatism 1 signalvägar 1 genterapiforskning 1 östgöta kök 1 bröstsmärta 1 fosforbrist 1 innovationer 1 plaster 1 kakao 1 förlossningsrädsla 1 kroppsstorlek 1 förvaltning 1 security link 1 systemmedicin 1 pedagogisk forskning 1 robot 1 ess 1 olyckor 1 infrastruktur 1 fotbollsskada 1 rökning 1 kasam 1 kapacitet i järnvägstrafiken 1 reglerteknik 1 studenter 1 fettlever 1 ärftlig sjukdom 1 marin påväxt 1 david gillanders 1 fett 1 våld i parrelation 1 strömsnåla kretsar 1 time trade-off 1 elevers intressen 1 självmordsprevention 1 byggforskning 1 demokrati i skolan 1 annika björn 1 barn- och ungdomspsykiatri 1 fritidshem 1 byggvaruhandeln 1 unga kvinnor 1 miljörapport 1 nyblivna föräldrar 1 webblättläst 1 lärande utvärdering 1 pupillometri 1 u-land 1 carer 1 termoelektrisk 1 statistikerutbildning 1 akvaporin 1 vithet 1 fettsyror 1 psykiatriska team 1 fordonssystem 1 industriell ekonomi 1 klimatkamera 1 koldioxidutsläpp 1 ciaran carson 1 diabetesretinopati 1 multicore 1 whirlpool 1 invandrare 1 strindberg 1 utmaningsdriven innovation 1 datavetenskap 1 emmervete 1 anställningsskydd 1 militärt ledarskap 1 njurfunktion 1 stamcell 1 uttorkning 1 tidig diagnos 1 biogas research center 1 beta-amyloid 1 lärarutbildning 1 grundskolelärare 1 regnskog 1 inavel 1 författare 1 behandlingsteam 1 övningsverksamhet 1 hönskam 1 filopodier 1 plasttransistor 1 joakim krook 1 cystisk fibros 1 föräldrastöd 1 dolda staden 1 e-tjänster 1 neurodegenerativ 1 klimatforskare 1 plug-in hybrid 1 tuppkam 1 mekaniska hjälphjärtan 1 vinterkräksjuka 1 fosterprogrammering 1 epizooti 1 bo svensson 1 halvmetaller 1 ätstörningar 1 bp 1 vindruva 1 bananflugor 1 datorlabb 1 evidens 1 neuropati 1 jam session 1 animationer 1 kärnavfall 1 ballongutvidgning 1 språkförmåga 1 lean 1 peak fosfor 1 internationella studenter 1 längdskidåkning 1 saltängen 1 sputtring 1 lysdiod 1 naturvetenskap 1 dövhet 1 cellgifter 1 lungsjukdom 1 social fobi 1 klimatmöte 1 hjärnblödning 1 klädindustri 1 toyota material handling europe 1 grundsärskolan 1 interleukin 1 kvinnors företagande 1 stafylokocker 1 genomteknik 1 oberoende stater 1 njurtransplantation 1 partiklar 1 transportpolitik 1 låghydratkost 1 kontroversiell vetenskap 1 zebrafisk 1 feber 1 biosyntetisk 1 biografiskt lärande 1 blodcentraler 1 vätterröding 1 anna-karin carstensen 1 riksskatteverket 1 didaktik 1 byggindustri 1 ceas 1 prekariatet 1 spermadonation 1 barnmisshandel 1 cellreglering 1 barnprogram 1 trombocyt 1 grekland 1 energieffektiv 1 livsstilsförändringar 1 miljögifter 1 normer om förlossning 1 sjukhussjuka 1 jontransistor 1 hvb 1 europeisk identitet 1 könsskillnad 1 medicinteknikdagarna 1 smärta 1 sjukdomsgen 1 övervikt 1 druvjuice 1 spermadonator 1 tillväxtpolitik 1 video 1 palliativ vård 1 pleiotropi 1 träning 1 konkurrensutsättning 1 translationell forskning 1 rättsfrågor 1 hållbar utveckling 1 hembiträden 1 cam 1 hjärt- och kärlsjukdomar 1 prototypverkstad 1 glaukom 1 partnerval 1 hundars beteende 1 medicinsk mikrobiologi 1 restaurangbranschen 1 gymnaiseskola 1 synskada 1 offentliga e-tjänster 1 miljömedicin 1 idehistoria 1 urban mining 1 jonkanal 1 miljöpåverkan 1 mutation 1 boskap 1 spinntronik 1 nyanlända 1 svågereffekt 1 teknikdelegation 1 tvillingfödsel 1 santiago mejia dugand 1 etologi 1 framtidsyrke 1 direktreklam 1 rashygien 1 ungdomsgeografi 1 europas historia 1 karriär 1 järnväg 1 miljöproblem 1 globalisering 1 wallenbergstiftelserna 1 lärcentra 1 lågkolhydratkost 1 industrirobot 1 tryckt transistor 1 städer som gruvor 1 stefan holmlid 1 läkemedelsbiverkningar 1 anna öhrwall rönnbäck 1 belysning 1 kunskapsöverföring 1 upphovsrätt rättshistoria författarroller mediehistoria 1 migrationsforskning 1 korallrev 1 löst kisel 1 felsökning 1 deepwater horizon 1 utvecklingsprocess 1 blodsockerkontroll 1 blodets historia 1 sexuella ornament 1 nationalmuseer 1 cochleaimplantat 1 elever 1 tillämpad etik 1 mrsa 1 matproduktion 1 medelhavskost 1 reklam 1 cancerläkemedel 1 tuberkelbakterie 1 hjärnstimulering 1 mikrovågsugn 1 tbe 1 våld mot barn 1 näringsliv 1 vattenbrist 1 populärvetenskaplig 1 elitfotboll 1 bok 1 bangladesh 1 hållbara transporter 1 folkungaskolan 1 hälsouniversitetet 1 spirometri 1 läsning språkutveckling lågstadiet skola 1 rättsstöd 1 miljöpolitik 1 patrick doherty 1 förmaksflimmer 1 las 1 bränder 1 språkinlärning 1 robotisering 1 prostitution 1 dopamin 1 dödsolyckor 1 lg 1 vardagsteknik 1 hem och skola 1 sexuella övergrepp mot barn 1 barnmorskor 1 celldöd 1 ensamhet 1 stupade 1 vita lysdioder 1 typ 1 diabetes 1 biomekanik 1 växtförädling 1 bilbyggare 1 andra världskriget 1 normer om känslor 1 elektronikmaterial 1 misshandlade barn 1 ikbt 1 äldre män 1 fjärrvärme 1 programmering 1 populärkultur 1 utbildningsradion 1 karin fälth-magnusson 1 regional samverkan 1 barnomsorg 1 minne 1 klimatpolitik 1 media 1 blodsocker 1 upphandling 1 neuropsykologi 1 forskningsberedningen 1 psykodynamisk terapi 1 tanzania 1 antioxidanter 1 företagare 1 kärnkraft 1 internetaccess 1 ungdomar 1 tåg 1 tonårstjejer 1 dyskalkyli 1 tekniktävling 1 klimakteriet 1 hörselsinnet 1 maktrelationer 1 signalsubstanser 1 tillsyn 1 annonser 1 omsorg 1 undersökning 1 steloperation 1 selen 1 nedsatt hörsel 1 cellmetabolism 1 flygtrafik 1 mindfulness 1 korsbandsskada 1 mille millnert 1 multimodala transporter 1 hjärna 1 finansinspektionen 1 funktionshinder 1 skilsmässobarn 1 religion 1 benläkning 1 advanced materials 1 matematisk modell 1 beräkning 1 blödarfeber 1 miljöval 1 världsledande forskare 1 övergångsbesvär 1 hörselhjälpmedel 1 transmissionselektronmikroskop 1 idrottsmedicin 1 bussar 1 produktionsteknik 1 dagcenter 1 skola och utbildning 1 organisatoriskt hyckleri 1 teknologer 1 teoretisk fysik 1 samhällsekonomisk analys 1 vindsnurra 1 telekommunikation 1 publiceringsvolym 1 polymera solceller 1 ensamkommande flyktingbarn 1 angiogenes 1 etnokulturell empati kultur hälsovård 1 skilsmässa 1 cirkulär ekonomi 1 barntidningar 1 fästingar 1 tolkade samtal 1 barnlitteratur 1 kommuner 1 missfall 1 internationellt hjälparbete 1 public service 1 nervsystem 1 förgasning 1 kungaparet 1 spallation source 1 glesbygd 1 hälsofarlig 1 webb 1 maskinkonstruktion 1 beroendeforskning 1 åke svensson 1 kvantdator 1 crohns sjukdom 1 barnuppfostran 1 van der waals-krafter 1 lärarutbildningen 1 ilo 1 lars nielsen 1 förändringsarbete 1 mödrahälsovård 1 hörselskadade 1 louise trygg 1 tvångsarbete 1 forskningsfinansiering 1 kvantkryptering 1 infektioner 1 kognition 1 professorsinstallation 1 friendlyreader 1 självobservation 1 sjukvårdsledning 1 myndighet 1 klimatdebatt 1 riksdagsdebatter 1 lex maria 1 csr 1 storstockholm 1 christoph kessler 1 barnkanalen 1 bmi 1 teckenspråk 1 hiv-1 1 infraröd teknik 1 virtuell obduktion 1 intraprenörskap 1 petter krus 1 michael martin 1 hjärntumör 1 monteringsteknik 1 musikbruk 1 nanopartiklar 1 produktion 1 kemikalieförordningen reach 1 tunntarmscancer 1 iea 1 tomohiko sakao 1 placebo 1 galna ko-sjukan 1 kryptografi 1 centrum för affärsutveckling i mindre företag 1 kotfraktur 1 arbetsliv 1 politik 1 skrumplever 1 offentlig marknad 1 möbelkultur 1 alf westelius 1 försöksdjur 1 europa 1 förseningar 1 ekoindustriellt system 1 jubileum 40 år 1 bilar 1 diagnossystem 1 socialtjänsten+barn 1 fleromättade fettsyror 1 svenskhet 1 farthållare 1 arbetsmiljöarbete 1 intelligens 1 barndomsdöv 1 cmiv 1 raggare 1 skogssork 1 utvecklingssamtal 1 apoptos 1 fredsbevarande insatser 1 motivation 1 blodgivare 1 biologisk klocka 1 kvalitetssäkring 1 astrid lindgren 1 basstation 1 matematikundervisning 1 övergrepp 1 kulturturism 1 affektmedvetenhet 1 kol 1 upplevelseutställning 1 kvinnors migration 1 affärsjuridik 1 paklitaxel 1 aktivitetsbegränsning 1 vetenskapshistoria 1 europeiska forskningrådet 1 röding 1 fiske 1 effekter 1 sexhandel 1 skogsindustrin 1 östrogen 1 barnlöshet 1 biosensorer 1 samtalsforskning 1 fysik 1 hjälpmedel för skola 1 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 1 grön el 1 makrofag 1 working for change 1 q10 1 cellmembran 1 bisfosfonater 1 biodrivmedel 1 magbesvär 1 borrelia 1 unga invandrare 1 anatomi 1 psykisk ohälsa 1 tema vatten i natur och samhälle 1 fou 1 samspel 1 släktskap 1 trähus 1 ytbeläggning 1 arbetslös 1 agneta westerdahl 1 äldreforskning 1 ultraljudsundersökning 1 trafiksäkerhet 1 kognitiv hörsel 1 spårtrafik 1 tumörbehandling 1 prionsjukdom 1 bosnien-herzegovina 1 miljövänlig hyrbilsflotta 1 matte 1 utåtagerande barn 1 organbrist 1 fackliga rättigheter 1 förlossningskomplikationer 1 fettrik kost 1 mats björkman 1 medicinsk utbildning 1 tidtabeller 1 liu fund of u 1 legitimitet 1 wrec 1 miljonprogrammet 1 ekologi 1 den svenska modellen 1 blodkärlstillväxt 1 extremväder 1 mobiltelefoni 1 officerare 1 rätt till beskydd 1 hörhjälpmedel 1 barnhälsovård 1 bränsleceller 1 sågverk 1 bilstyling 1 oxidativ stress 1 vårdköer 1 act 1 kunskapsförmedlingen 1 maskinteknik 1 prioritering 1 flyg- och rymdkonferens 1 spillvärme 1 eea 1 lysdiodslampor 1 prissättning 1 göran gustafssonpriset 1 bärplockare 1 matsäkerhet 1 kompetensstegen 1 socialmedicin 1 Visa alla taggar
Effektiva produktionssystem för flerbostadshus

Effektiva produktionssystem för flerbostadshus

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 09:18 CEST

Svensk byggindustri får nu stöd i processen att effektivisera byggandet av flerbostadshus. Henric Jonsson, doktorand i bygglogistik, Linköpings universitet, Campus Norrköping, har tagit fram ett stöd för beslutsfattande som underlättar valet av produktionsprocess.

Toyota Material Handling och Linköpings universitet i långsiktigt strategiskt samarbete

Toyota Material Handling och Linköpings universitet i långsiktigt strategiskt samarbete

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 11:47 CEST

Toyota Material Handling Europe, TMHE, och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet signerade under onsdagen ett avtal kring långsiktigt strategiskt samarbete. Det långsiktiga målet är att få fram vetenskapliga resultat av världsklass, som också genom sitt fokus på livscykelanalyser och hållbarhet stärker konkurrenskraften för TMHE och svensk industri.

Generna bakom hönskammen kan förklara domesticering

Generna bakom hönskammen kan förklara domesticering

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 11:29 CEST

Tuppars och hönors röda kammar är välkända exempel på sexuella ornament, utsmyckningar som ska locka en partner att fortplanta sig med. Bakom denna intrikata egenskap ligger ett helt kluster av gener, visar ny forskning vid Linköpings universitet.

Autism som en naturlig variation

Autism som en naturlig variation

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:51 CEST

Autism uppfattas ofta som ett handikapp, men kan hos normalbegåvade personer ses som en naturlig variation. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet om autism och etik.

Att lära språk genom handling

Att lära språk genom handling

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 07:00 CEST

Inlärning och undervisning är någonting mycket mer än bara muntlig överföring av kunskap. I en avhandling från Linköpings universitet undersöker Ali Reza Majlesi hur social interaktion mellan lärare och studenter skapar möjligheter för lärande.

Att ge och få omsorg – samtidigt

Att ge och få omsorg – samtidigt

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 11:17 CEST

Vem är omsorgstagare och vem är omsorgsgivare? Frågan ställs på sin spets i den studie av funktionshindrade äldre par, som lagts fram som en avhandling vid Linköpings universitet. Joy Torgé har gjort sitt avhandlingsarbete inom ramen för forskningsprojektet ”Att åldras med funktionshinder”, vid NISAL, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande.

Media-no-image

Sju nya hedersdoktorer vid Linköpings universitet

Pressmeddelanden   •   2014-03-28 11:17 CET

Fem utländska forskare, en designer och en tidigare universitetsdirektör blir hedersdoktorer vid Linköpings universitet. De promoveras vid en ceremoni i maj.

Datormodell varnar för djurepidemi

Datormodell varnar för djurepidemi

Pressmeddelanden   •   2014-03-27 14:23 CET

En avancerad datormodell ska rädda USA från ett katastrofalt utbrott av mul- och klövsjuka. Forskare vid Linköpings universitet har haft en central roll i projektet som finansierats av Departement of Homeland Security och amerikanska jordbruksdepartementet.

Biosensor ersätter försöksdjur

Biosensor ersätter försöksdjur

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 15:22 CET

En biosensor som rapporterar inifrån levande celler kan ersätta tiotusentals av de försöksdjur som idag används för att upptäcka biverkningar hos nya läkemedel.

Juridisk kompetens bra i företagsledningar

Juridisk kompetens bra i företagsledningar

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 07:00 CET

Juridisk kompetens i ledningen stärker företags lönsamhet och utveckling. Frågetecken sätts däremot för serieentreprenörer. Det visar en studie av 185 företag i nio europeiska länder.

Högre temperaturer ökar metanutsläpp från vattenmiljöer

Högre temperaturer ökar metanutsläpp från vattenmiljöer

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 07:53 CET

Stigande globala temperaturer kommer att leda till ökande naturliga utsläpp av växthusgasen metan från vattenmiljöer – något som I sin tur kan bidra till ytterligare uppvärmning på jorden. Det visar en studie som nu publiceras i tidskriften Nature.

Nytt test underlättar för hörselskadade

Nytt test underlättar för hörselskadade

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 07:00 CET

Ju stökigare en ljudmiljö är, desto mer hjärnkapacitet krävs för att höra någon säga något – och desto mindre finns kvar för att förstå, tolka och planera ett svar. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

Mängder av växthusgaser släpps från vattenmiljöer

Mängder av växthusgaser släpps från vattenmiljöer

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 07:00 CET

Stora mängder av de växthusgaser som tas upp av landmiljöer återförs till atmosfären från vattenmiljöer. Det visar av en studie som utförts av två mastersstudenter vid Linköpings universitet.

Föräldrastöd utvärderat av LiU-forskare

Föräldrastöd utvärderat av LiU-forskare

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 09:00 CET

Forskare vid Linköpings universitet har granskat kommunala föräldrastödjande insatser och hur de upplevs av framförallt föräldrar med utländsk bakgrund.

Internetstöd bra för hörselskadade

Internetstöd bra för hörselskadade

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 07:00 CET

Rehabiliteringsprogram på nätet för hörapparatanvändare minskar hörselrelaterade problem, ökar delaktigheten och det psykosociala välbefinnandet. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

Altruistiska lärarstudenter hoppar inte av

Altruistiska lärarstudenter hoppar inte av

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 07:00 CET

Lärarstudenter har olika motiv till sin utbildning. De som valt den av moralisk övertygelse och som engagerar sig i studierna hoppar sällan av, visar forskning från Linköpings universitet.

Ultraljud missar många hjärtfel hos foster

Ultraljud missar många hjärtfel hos foster

Pressmeddelanden   •   2014-03-07 08:00 CET

Drygt sex av tio allvarliga hjärtfel hos foster förblir oupptäckta i de ultraljudsundersökningar som erbjuds alla gravida. En orsak till att man inte hittar missbildningar är fetma hos den blivande mamman, enligt forskning vid Linköpings universitet.

Media-no-image

Linköpings universitet i topp inom utbildningsvetenskap

Pressmeddelanden   •   2014-03-03 11:23 CET

Linköpings universitet kliver upp i täten bland svenska universitet inom utbildningsvetenskap i en ny rankning av ansedda QS World University Ranking. LiU räknas nu som ett av världens hundra främsta lärosäten inom området.

Matteundervisning missar modellering

Matteundervisning missar modellering

Pressmeddelanden   •   2014-03-03 07:00 CET

Matematisk modellering används för att lösa och fatta beslut kring problem i yrkeslivet och i samhället. I gymnasiets kursplan i matematik är det också ett centralt begrepp. Men i den faktiska matematikundervisningen ges modellering en liten roll, visar en ny avhandling vid Linköpings universitet.

Media-no-image

Pressinbjudan: Linköpings universitet och Saab fördjupar samarbete

Pressmeddelanden   •   2014-02-28 08:00 CET

Måndagen den 3 mars undertecknar ledningarna från Linköpings universitet och Saab ett samarbetsavtal. Avtalet syftar till att fördjupa och stärka samverkan och ska ge ännu bättre förutsättningar att arbeta strategiskt och praktiskt inom utbildning, forskning, kompetensförsörjning och innovation.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.