Skip to main content

Förbättra cybersäkerheten – mät tiden mellan upptäckt och åtgärd av hot

Blogginlägg   •   Feb 27, 2017 08:20 CET

– Begränsade resurser och ett kraftigt ökande antal tänkbara säkerhetshot ger IT-säkerhetsansvariga en stor utmaning. Men med effektiva lösningar kan man hantera hela hotbilden och dess livscykel.

I arbetet med att skydda företagets information är tiden från det att ett hot upptäcks till dess att rätt åtgärd sätts in avgörande. Därför bör man mäta och förstå nyckeltalen som visar tiden mellan upptäckt och åtgärd – time to detection (TTD) och time to respond (TTR). Det gör arbetet med IT-säkerhet betydligt mer effektivt.

Chris Martin beskriver i den här artikeln hur den senaste versionen av LogRhythm fått en funktion som automatiskt genererar och rapporterar TTD och TTR för en löst incident. Genom att synliggöra de nyckeltalen i LogRhythms plattform för Threat Lifecycle Management har man gjort det enklare för företag att identifiera förbättringsområden och effektivisera arbetsflödet.

Läs mer»

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera