Skip to main content

Avancerad gruvutbildning i norr ger unga jobb

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 13:04 CET

Den nya utbildningen ger kompetens till olika slags
gruvrelaterade arbeten, t ex geologi som Cecilia Lund
doktorand vid LTU har utbildat sig till. Foto LTU

Unga i Finland och Sverige ges möjlighet till avancerad utbildning inom naturresurs- och gruvområdet i en ny ”Nordic Mining School”. Det är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Uleåborgs universitet och ett sätt att säkra kompetens och mineralförsörjning i Europa.

- Vi ser framför oss en region med stor tillväxtpotential inom gruv- och prospekteringsbranschen och behovet av kvalificerad arbetskraft kommer att vara stort inom en överskådlig framtid, säger Pär Weihed, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för Nordic Mining School.

Grunden till detta är att Europa, som är ett av världens mest importberoende områden, står inför stora utmaningar när det gäller mineralförsörjning. 14 kritiska metaller som är viktiga för EU:s konkurrenskraft har listats av EU-kommissionen. Flera av dessa bl.a. järn, koppar, zink, krom, guld och silver produceras inom Norden, särskilt i Finland och Sverige. Samtidigt väljer allt färre unga att studera naturvetenskap och teknik efter gymnasiet i en tid då behovet av fler utbildade snarare ökar än minskar. 

För att trygga återväxten har Luleå tekniska universitet och Uleåborgs universitet startat Nordic Mining School, vars uppstart finansieras genom EU Interreg IVA Nord. Skolan erbjuder studenter vid båda lärosätena kurser på avancerad nivå med möjlighet till examen från båda lärosätena, en s.k. double degree. De kan välja kurser inom geologi, mineralteknik, gruvteknik och metallurgi och på så sätt få bred kunskap som är attraktiv såväl i Norden som internationellt. En gemensam professur i ”mineral entrepreneaurship” har inrättats vid Nordic Mining School. Dr Timo Lindborg med mångårig erfarenhet ska ge studenterna kunskap om de ekonomiska förutsättningarna om man vill starta och driva företag inom gruv- och prospekteringsbranschen. 

- Detta är ett viktigt initiativ som visar viljan från båda universiteten att samarbeta inom utbildning, i en bransch som betyder väldigt mycket för regionen, säger Pär Weihed.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera