Skip to main content

Forskare från LTU utvald för energiresa till USA

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2010 10:01 CEST

Ulrika Rova, forskare och universitetslektor vid LTU som valts
ut av Amerikanska ambassaden för en resa till USA
Foto Leif Nyberg.

Ulrika Rova, Luleå tekniska universitet har som enda svensk forskare valts ut av USA s ambassad att delta i en utbytesresa till USA med tema ”Energy security for the future”. Under tre veckor i höst deltar hon som en av ett tiotal européer i ett program med fokus på USAs och Europas viktiga framtida energifrågor.

- Det ska bli otroligt spännande och jag är glad att som forskare vid Luleå tekniska universitet har blivit utvald att delta i den här resan, som enda svensk forskare dessutom, säger Ulrika Rova.

Hon ingår i en grupp aktörer från Europa som bjudits in på en resa till USA för att delta i ett projekt på tema energi och alternativa bränslen. Det är inte möjligt att själv ansöka för att få delta, utan man väljs ut av tjänstemän på den amerikanska ambassaden.

- Vi träffar massor av människor på våra resor och ibland fastnar vi för vissa som vi märker är på väg i en intressant riktning och på något sätt imponerat på oss. Vi får in ett 30 tal nomineringar från våra medarbetare men väljer ut 12 som får resa, säger Ryan John Koch, biträdande talesman för USAs Ambassad i Stockholm.

Urvalet sker efter paneldiskussion inom ambassadens avdelningar vilken grundar sig på vilket forskningsområde personen är verksam inom och på ambassadens eget intresse, liksom varifrån den utvalda kommer. Resan arrangeras inom ramen för det amerikanska ”International visitor program” som är det amerikanska utrikesdepartementets främsta professionella utbytesprogram.

Tema på det program som LTU forskaren Ulrika Rova valts ut till är ”Energy security for the future: Clean energy and alternative fuels”. Gruppen reser till USA i mitten av september och stannar där i tre veckor med start i Washington DC. Den består av tjänstemän, politiker och akademiker som på olika sätt väntas kunna bidra till den framtida energipolitiken och ett samarbete mellan USA och Europa.

Avsikten är att diskutera energipolitiska frågor som berör både USA och Europa och att gruppen får möta olika aktörer som har betydelse för den amerikanska energipolitikens utformning. En annan del är att gruppen ska få insyn i olika statliga och lokala, amerikanska energi initiativ med inriktning mot alternativa energikällor.

Ulrika Rova, forskare vid Luleå tekniska universitets avdelning för kemiteknik, arbetar med att utveckla processer för att omvandla skogsbaserad biomassa till biobränslen och gröna kemikalier med hjälp av mikroorganismer.Tillsammans med skogsindustrin och andra forskargrupper utvecklar hon och hennes medarbetare sk bioraffinader, där nya integrerade processer gör det möjligt att effektivt och maximalt förädla biomassa till en rad produkter. Det är med andra ord forskning med direkt bäring på klimatfrågan och därmed av intresse för såväl amerikansk som europeisk energipolitik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera